Home2022-04-02T15:40:26+02:00

Kultúra FolklórUchovávanie tradícií Slováci

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Programy a podujatia

CELOŠTÁTNA KONFERENCIA VEDÚCICH SLOVENSKÝCH
NÁRODOPISNÝCH ZBIEROK

Termín:
9. apríl 2022 (sobota)
Miesto:
Slovenský oblastný dom
(Békéscsaba, Garay u. 21.)

Výzva

Vo víre tanca 2021

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku v roku 2009 usporiadal po prvýkrát Celoštátnu kvalifikačnú prehliadku slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov „Vo víre tanca”. Odvtedy dvojročne zorganizuje stretnutie tanečníkov. V roku 2015 sa o kvalifikáciu mohli uchádzať aj detské tanečné skupiny a sólisti tanečníci v ľudovom tanci. Vzhľadom na to, že v niektorých súboroch v uplynulom období značne klesol počet aktívnych tanečníkov, ústav chce poskytnúť možnosť na prezentáciu choreografií v zníženom počte tanečných párov. Podmienky zmenené následkom pandémie nás donútili k tomu, aby sme zvolili novú
formu odbornej pomoci. V tomto roku poskytneme pre skupiny možnosť, aby si požiadali odbornú pomoc bez kvalifikácie. V tomto roku po prvýkrát sa snažíme podľa nároku skupín prehliadku usporiadať na dvoch miestach. Pobádame všetkých záujemcov k tomu, aby bez ohľadu na to, do akej miery sú pripravení tanečníci, resp. skupina, využili možnosť a prihlásili sa na prehliadku

Výzva
Návratka

Slovenský Komlóš Jača Békéšska Čaba Čerňa Sarvaš Mlynky Veňarec Ečer Tatabáňa-Bánhida Nové Mesto pod Šiatrom – Baňačka

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, ako osvetovo-kultúrna inštitúcia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (skôr Slovenské osvetové stredisko) spolu s desiatimi regionálnymi strediskami (SRKS) funguje na základe schváleného pracovného a rozpočtového plánu.

Slovenské regionálne kultúrne strediská zaisťujú nepretržité fungovanie záujmovým krúžkom (jazykový kurz, biblická hodina, citarový krúžok, nacvičovanie speváckej skupiny, tanečného súboru atď.) zabezpečením odborníka alebo poskytnutím priestorov. V spolupráci s občianskou sférou usporiadajú rôzne osvetové podujatia: vystupovanie speváckych zborov, folklórnych skupín, tanečných súborov a ľudovej hudby, hosťovanie slovenských divadelných predstavení, organizujú gastronomické a remeselnícke zamestnania, tábory a semináre, realizujú výstavy a prezentácie publikácií.

Slovenské regionálne kultúrne strediská v rámci Dňa Slovákov v Maďarsku pozývajú umelecké kolektívy, účinkujúcich do galaprogramu, usporiadajú tradičný gastronomický a remeselnícky jarmok, a spolu s miestnymi organizátormi vytvoria spoločenský priestor pre podujatie.

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku z finančnej podpory rôznych nadácií realizuje celoštátne podujatia, doškoľovanie dospelých, mládežnícky jazykový a folklórny tábor, putovné národopisné výstavy, Celoštátnu kvalifikačnú prehliadku slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov Vo víre tanca. Podľa možností rediguje a vydáva zvukový materiál a rôzne publikácie. Od roku 2012 podporuje slovenskú jazykovú výchovu menej talentovaných žiakov formou projektu Učme sa hravo!.

ÚKSM každoročne usporiada odborný deň pre vedúcich slovenských oblastných domov formou celoštátnej konferencie, a pomáha popularizovať národopisné zbierky.

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku úzko spolupracuje s ostatnými inštitúciami CSSM, a to s Knižnicou a dokumentačným centrom Slovákov v Maďarsku a so Slovenským divadlom Vertigo. Napomáha fungovanie Speváckeho zboru Ozvena a Tanečnej skupiny Lipa, a je v mnohých prípadoch spoluorganizátorom rôznych regionálnych kultúrnych podujatí.

Publikácie

Ďalej Publikácie

„Zbierka F kestúckem šírem poli… zachytáva súčasný repertoár staršej generácie v dedine, predovšetkým členov pávieho krúžku, ktorý bol založený pod vplyvom celoštátneho folklórneho hnutia „Vyletel vták“ v roku 1971. …Piesne v zbierke sú zoskupené podľa funkcie a žánru. Sú to uspávanky a detské piesne, obradové piesne výročného a rodinného cyklu, regrútske a vojenské piesne, ľúbostné piesne, balady, piesne spojené s prácou a zamestnaním, resp. so sociálnou tematikou, pijanské piesne, žartovné a posmievačné piesne. Osobitne sú zoradené podľa abecedného poriadku. V hudobnom registri sa nachádzajú ukazovatele pre muzikantov podľa počtu slabík. Na konci zbierky je umiestnený zoznam nárečových a neobvyklých výrazov a zoznam informátorov. …“

Úvod: Katarína Király, PhD.

Vo víre tanca

stav kultúry Slovákov v Maďarsku usporiadal pred desiatimi rokmi po prvýkrát Celoštátnu kvalifikačnú prehliadku slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov „Vo víre tanca”. Odvtedy dvojročne zorganizuje stretnutie tanečníkov. V roku 2015 sa o kvalifikáciu mohli uchádzať aj detské tanečné skupiny a sólisti tanečníci v ľudovom tanci. Vzhľadom na to, že v niektorých súboroch v uplynulom období značne klesol počet aktívnych tanečníkov, ústav chce poskytnúť možnosť na prezentáciu choreografií v zníženom počte tanečných párov.

Správy

Viac noviniek

Programy Junius

Slovenská tvorivá dielňa, tanečný dom

Čas: 20.-22. júna 2022, 8.00-16.00 hod.

Miesto: Dom

Programy Smieť

Deň čabačudských Slovákov Čas: 7. máj 2022, 13.00 hod. Miesto: Spoločenský priestor (5551 Csabacsűd, Petőfi u. 39.)   Vysunuté zasadnutie

Po ťažkej chorobe nás dňa

Po ťažkej chorobe nás dňa 28. apríla 2022 navždy opustila vedúca slovenského regionálneho kultúrneho strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku

Programy apríla

Pletenie korbáčov Čas: 13. apríl 2022, 15.00 hod. Miesto: Základná škola (Jásd, Kossuth u. 114.)   Zdobenie veľkonočného stromu kraslicami

Výstavy a galéria

Galéria výtvarníkov
Národopisná výstava
Zbierkový fond

Naši partneri

Osloma

Go to Top