Home2021-11-01T20:16:14+01:00

Kultúra FolklórUchovávanie tradícií Slováci

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Programy a podujatia

Vo víre tanca 2021

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku v roku 2009 usporiadal po prvýkrát Celoštátnu kvalifikačnú prehliadku slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov „Vo víre tanca”. Odvtedy dvojročne zorganizuje stretnutie tanečníkov. V roku 2015 sa o kvalifikáciu mohli uchádzať aj detské tanečné skupiny a sólisti tanečníci v ľudovom tanci. Vzhľadom na to, že v niektorých súboroch v uplynulom období značne klesol počet aktívnych tanečníkov, ústav chce poskytnúť možnosť na prezentáciu choreografií v zníženom počte tanečných párov. Podmienky zmenené následkom pandémie nás donútili k tomu, aby sme zvolili novú
formu odbornej pomoci. V tomto roku poskytneme pre skupiny možnosť, aby si požiadali odbornú pomoc bez kvalifikácie. V tomto roku po prvýkrát sa snažíme podľa nároku skupín prehliadku usporiadať na dvoch miestach. Pobádame všetkých záujemcov k tomu, aby bez ohľadu na to, do akej miery sú pripravení tanečníci, resp. skupina, využili možnosť a prihlásili sa na prehliadku

Výzva
Návratka

Slovenský Komlóš Jača Békéšska Čaba Čerňa Sarvaš Mlynky Veňarec Ečer Tatabáňa-Bánhida Nové Mesto pod Šiatrom – Baňačka

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, ako osvetovo-kultúrna inštitúcia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (skôr Slovenské osvetové stredisko) spolu s desiatimi regionálnymi strediskami (SRKS) funguje na základe schváleného pracovného a rozpočtového plánu.

Slovenské regionálne kultúrne strediská zaisťujú nepretržité fungovanie záujmovým krúžkom (jazykový kurz, biblická hodina, citarový krúžok, nacvičovanie speváckej skupiny, tanečného súboru atď.) zabezpečením odborníka alebo poskytnutím priestorov. V spolupráci s občianskou sférou usporiadajú rôzne osvetové podujatia: vystupovanie speváckych zborov, folklórnych skupín, tanečných súborov a ľudovej hudby, hosťovanie slovenských divadelných predstavení, organizujú gastronomické a remeselnícke zamestnania, tábory a semináre, realizujú výstavy a prezentácie publikácií.

Slovenské regionálne kultúrne strediská v rámci Dňa Slovákov v Maďarsku pozývajú umelecké kolektívy, účinkujúcich do galaprogramu, usporiadajú tradičný gastronomický a remeselnícky jarmok, a spolu s miestnymi organizátormi vytvoria spoločenský priestor pre podujatie.

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku z finančnej podpory rôznych nadácií realizuje celoštátne podujatia, doškoľovanie dospelých, mládežnícky jazykový a folklórny tábor, putovné národopisné výstavy, Celoštátnu kvalifikačnú prehliadku slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov Vo víre tanca. Podľa možností rediguje a vydáva zvukový materiál a rôzne publikácie. Od roku 2012 podporuje slovenskú jazykovú výchovu menej talentovaných žiakov formou projektu Učme sa hravo!.

ÚKSM každoročne usporiada odborný deň pre vedúcich slovenských oblastných domov formou celoštátnej konferencie, a pomáha popularizovať národopisné zbierky.

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku úzko spolupracuje s ostatnými inštitúciami CSSM, a to s Knižnicou a dokumentačným centrom Slovákov v Maďarsku a so Slovenským divadlom Vertigo. Napomáha fungovanie Speváckeho zboru Ozvena a Tanečnej skupiny Lipa, a je v mnohých prípadoch spoluorganizátorom rôznych regionálnych kultúrnych podujatí.

Publikácie

Ďalej Publikácie

„Zbierka F kestúckem šírem poli… zachytáva súčasný repertoár staršej generácie v dedine, predovšetkým členov pávieho krúžku, ktorý bol založený pod vplyvom celoštátneho folklórneho hnutia „Vyletel vták“ v roku 1971. …Piesne v zbierke sú zoskupené podľa funkcie a žánru. Sú to uspávanky a detské piesne, obradové piesne výročného a rodinného cyklu, regrútske a vojenské piesne, ľúbostné piesne, balady, piesne spojené s prácou a zamestnaním, resp. so sociálnou tematikou, pijanské piesne, žartovné a posmievačné piesne. Osobitne sú zoradené podľa abecedného poriadku. V hudobnom registri sa nachádzajú ukazovatele pre muzikantov podľa počtu slabík. Na konci zbierky je umiestnený zoznam nárečových a neobvyklých výrazov a zoznam informátorov. …“

Úvod: Katarína Király, PhD.

Vo víre tanca

stav kultúry Slovákov v Maďarsku usporiadal pred desiatimi rokmi po prvýkrát Celoštátnu kvalifikačnú prehliadku slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov „Vo víre tanca”. Odvtedy dvojročne zorganizuje stretnutie tanečníkov. V roku 2015 sa o kvalifikáciu mohli uchádzať aj detské tanečné skupiny a sólisti tanečníci v ľudovom tanci. Vzhľadom na to, že v niektorých súboroch v uplynulom období značne klesol počet aktívnych tanečníkov, ústav chce poskytnúť možnosť na prezentáciu choreografií v zníženom počte tanečných párov.

Správy

Viac noviniek

Programy december

Názov programu: Stretnutie hudobníkov z povodia Galgy

Čas: 29. december 2021

Miesto: Jača,

Programy november

Názov programu: Hudobno- literárny autorský večierok Rada Karkuša (Naďlak) Čas: 4. november 2021, 17:00 hod. Miesto: Slovenský Komlóš, Regionálne stredisko

Výstavy a galéria

Galéria výtvarníkov
Národopisná výstava
Zbierkový fond

Naši partneri

Osloma

Go to Top