Na severo-východnom kraji Stredo-zadunajského stredohoria, v údolí potoku Gaja sa nachádza najzápadnejšia obec Fejérskej župy, takmer 5 kilometrov dlhá obec s názvom Čerňa, ktorá v súčasnosti má 3300 obyvateľov. Obec sa počas tureckých čias vyľudnila. Čerňu znovuosídlili Slováci, ktorí prišli v rokoch 1724-1726 z Nitrianskej a Trenčianskej stolice (Krajné, Podbranč, Čachtice, Myjava). Priniesli so sebou základy lesohospodárstva a vinohradníctva. Vyznanie evanjelickej viery im zabezpečila rodina grófa Zichyho, ktorý dal vystaviť pre nich kostol a školu.

Regionálna kultúrna inštitúcia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku začala fungovať v Černi v novembri 2003. Budovu miestnej slovenskej samosprávy do prevádzky Slovenskému osvetovému centru odovzdala obecná samospráva za symbolickú sumu. Budova je vhodným spoločenským priestorom pre hodiny slovenského jazyka, usporiadania stretnutí, výstav, dvojjazyčných biblických hodín a pre skúšky citarového krúžku. V komfortných hosťovských izbách možno ubytovať šesť osôb.

Aktívna slovenská komunita pracuje v obci Jášč, kde gróf István Zichy v roku 1757 usadil sto katolíckych rodín, ktorých prisťahoval z Trenčianskej a Turčianskej stolice. Slováci  dodnes sa starajú o miestne tradície a jazyk, napriek tomu, že miestna slovenská samospráva funguje iba od roku 2006. Podporou slovenského kolektívu pôsobí v lokalite detský folklórny súbor, od roku 1973 slovenský páví krúžok, a zavedená bola v miestnej základnej škole aj výučba slovenského jazyka.

Obce

Čerňa, Jášč, Eška, Capár

Kontakty UKSM

Vedúca: Viktória Gerstmárová Ecseriová
Adresa: 8056 Bakonycsernye,
Rákóczi u. 155/B.
Telefón: +36 30 2211 313
E-mail: gerstmarneecseriviktoria@gmail.com

Programy

Zabíjačka

Čas: 26. november 2022, 6.00 hod.

Miesto: 8056 Bakonycsernye, Arany János utca 12.