V Ečerskom regióne približne 300 rokov žijú Slováci. Prichádzali z okolia Nitry, Trenčína, Zvolen, z Novohradu a Oravy. Tento fakt sa odzrkadľuje aj v nárečí jednotlivých obcí. Obyvatelia polovice osád sú katolíckeho, druhej polovice evanjelického vierovyznania. Bohužiaľ, slovenský jazyk v základnej škole sa vyučuje iba v Šáre, ale v prevažnej väčšine obcí funguje jazykový kurz. Uchovávame kultúrnu identitu, čo sa prejavuje na poli nehmotného dedičstva, pestrých krojov a v gastronómii.

Najvýznamnejšie programy regiónu sú „Páračky na Martina” a podujatia, ktoré pomôžu upevniť vieru: katolícke púte a stretnutia evanjelických Slovákov. Na „Páračkách” oživujeme naše tradičné zvyky, nacvičíme spoločné choreografie, ktoré predvedú členovia jednotlivých tanečných skupín regiónu, ktorých máme, chvalabohu, v hojnom počte.

Obce

Ečer, Cinkota, Kerestúr, Čemer, Veľká Tarča, Malá Tarča, Kerepeš, Maglód, Peterka, Čomád, Dabaš-Šára,  Albertirša, Piliš, Tárnok, Šóškút, Išaseg

Kontakty UKSM

Vedúci: Ondrej Csaba Aszódi
Adresa: 2233 Ecser,
Bajcsy Zs. u.1-3.
Telefón: +36 30 5620 714
E-mail: aszodi.csabaandras@t-oline.hu

Programy

Páračky na Martina

Čas: 12. november 2022, 17.00 hod.

Miesto: Športová hala (Csömör, Major út 7-9.)