Katalin Király PhD., riaditeľka
1114 Budapest, Fadrusz u. 11/A
telefón: +36 30 657-1976
e-mail: uksm@slovaci.hu