Katalin Király PhD.,
riaditeľka
1114 Budapest, Ulászló u. 21.
telefón: +36 30 657-1976
e-mail: uksm@slovaci.hu
www.slovakkultura.hu

Szabó Zsuzsanna Xénia
Kulturná Spolupracovníčka
1114 Budapest, Ulászló u. 21.
tel.: 06-30-163-9595
email: info.uksm@slovaci.hu
Xenia.uksm@slovaci.hu

Wéberné Hanzó Terézia
Referentka Kulturného Dedičstva
tel.: 06-20-522-8182
email: hanzoterez.uksm@slovaci.hu