Katalin Király PhD.,
riaditeľka
1114 Budapest, Ulászló u. 21.
telefón: +36 30 657-1976
e-mail: uksm@slovaci.hu
www.slovakkultura.hu

Szabó Zsuzsanna Xénia
kultúrna spolupracovníčka
1114 Budapest, Ulászló u. 21.
telefón: +36 30 163-9595
email: info.uksm@slovaci.hu
xenia.uksm@slovaci.hu