I keď zakladateľmi a prevádzkovateľmi slovenských národopisných zbierok sú obecné, resp. miestne
slovenské samosprávy, odbornú pomoc im poskytuje Oddelenie pre kultúrne dedičstvo. Z roka na rok
rastie počet oblastných domov. Pri prevádzkovaní živých národopisných zbierok, je predpokladom
spracovanie zbierok a vytvorenie spoločenského priestoru, aby slovenské oblastné domy
zodpovedali odborným výzvam a nárokom turistov. K tomu však, aby sa zvýšila návštevnosť
oblastných domov, pozornosť návštevníkov treba upútať so zaujímavými, hodnovernými odbornými
programami, do realizácie ktorých treba zapojiť miestne kolektívy.
Osobitnou úlohou pre Oddelenie pre kultúrne dedičstvo je prevádzkovať oblastný dom
v Baňačke, ktorý ponúka multifunkčné služby. V ňom je umiestnená Národopisná zbierka
zemplínskych Slovákov, sú vytvorené spoločenské priestory (javisko, stodola) a pre turistické ciele je k
dispozícii aj hosťovská izba.
Vedúci slovenských národopisných zbierok sa každoročne stretávajú na celoštátnej konferencii, kde
sa za prítomnosti odborníkov venujú aktívnym problémom.