Slovenský Komlóš Jača Békéšska Čaba Čerňa Sarvaš Mlynky Veňarec Ečer Tatabáňa-Bánhida Nové Mesto pod Šiatrom – Baňačka