O nás

Oddelenie osvety pomáha slovenským komunitám zmapovať lokálne kultúrne hodnoty, oživiť tradície, pestovať umelecké hodnoty, prezentovať kultúru aj mimo lokality a rozvíjať spoluprácu v rámci regiónu. Usporiada regionálne a celokrajinské kultúrne podujatia, prehliadky, zájazdy a stretnutia kultúrnych spolkov, celoštátne letné záujmové tábory a semináre. Od roku 2009 dvojročne usporiada Celoštátnu kvalifikačnú prehliadku slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov. V rámci Dňa Slovákov v Maďarsku na slovenskom jarmoku a galaprogramu predstaví materiálne a nehmotné kultúrne dedičstvo Slovákov v Maďarsku.

V rámci putovných výstav predstaví históriu a materiálnu kultúru Slovákov v Maďarsku. Zapisuje a publikuje nehmotné dedičstvo a sprístupňuje ich v dvojjazyčných knižných publikáciách a na nosičoch zvukových záznamov.