Slovenský Komlóš

Tanečný spolok Komlóš

Rok založenia: 1949
Kontaktná osoba:  Gábor Krcsméri, Katarína Karkusová
Adresa:  5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 2/A
Telefón: +36-30/677-1250      +36-30/547-2594
E-mail:  komlostancegyesulet@gmail.com

Slovenský Komlóš

Mandolínova skupina Tremoló

Rok založenia: 2009
Kontaktná osoba:  Mária Krcsmériová Gyurkovicsová
Adresa:  5940 Tótkomlós, Földvári u. 1.
Telefón:  +36-30/445-7307
E-mail:  knegym@gmail.com

Slovenský Komlóš

Ochotnícke divadlo

Rok založenia: 1907
Kontaktná osoba:  Erna Lauková
Adresa:  5940 Tótkomlós, Liszt Ferenc utca 15.
Telefón:  +36-20/620-2732
E-mail:  matkos36@gmail.com

Slovenský Komlóš

Dychový orchester

Rok založenia: 1969
Kontaktná osoba: Ján Krcsméri
Adresa:  5940 Tótkomlós, Fő út 8.
Telefón:  +36-68/462-580
E-mail: zeneiskola@mail.totkomlos.hu fuval@mail.totkomlos.hu