Konferencia vedúcich slovenských národpisných zbierok

1162/HU/2022

Konferencia vedúcich slovenských národpisných zbierok

1162/HU/2022

Konferencia vedúcich slovenských národopisných zbierok sa 9. apríla 2022 uskutočnila v 50-ročnom Slovenskom oblastnom dome v Békešskej Čabe. V Áchimovej sienisa zišli predstavitelia 26 slovenských oblastných domov z celej krajiny. Havnou témou odorných prednášok bola obnova oblastných domov a stálych národopisných výstav.

Popoludní mohli záujemcovia navštíviť novú stálu výstavu o histórii mesta a umeleckej dráhe maliara M. Munkácsyho, následne pod vedením O. Kiszelya sa oboznámili s históriou slovenskej Čaby.

Účasť v programe Krajanská nedeľa na na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve

0995/HU/2022

Účasť v programe Krajanská nedeľa na na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve 2022

0995/HU/2022

Krajanskí folkloristi predstavili 10. júla 2022 v programe Krajanskej nedele „Remeslo má zlaté dno“ zabudnuté, ale aj v súčasnosti uchované remeslá Slovákov žijúcich v zahraničí. Krajanská nedeľa sa uskutočnila v rámci podpolianskych folklórnych slávnosti už 47. krát. Na detvianskom amfiteátri vystúpilo 230 tanečníkov, spevákov a hudobníkov z Maďarska, Francúzska, Rumunska, Česka, Poľska a zo Srbska.

Celoštátny slovenský tanečný tábor v Sarvaši 

NTAB-KP-1-2021/1-000325

Celoštátny slovenský tanečný tábor v Sarvaši 

NTAB-KP-1-2021/1-000325

Celoštátny tanečný tábor Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku sa konal v termíne 21. – 26. júna v meste Sarvaš. Tohto roku sa tábora zúčastnilo 16 detí. Békešské tance vycvičovali Erzsébet Bakró a Géza Ördögh, učitelia Tanečného súboru Tešedík. Počas týždňa si účastníci osvojili aj slovenské ľudové piesne, v rámci národopisnej prednášky si prezreli slovenskú národopisnú zbierku, a zúčastnili sa na remeselníckych zamestnaniach.

http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/29790-tabor-na-uchovavanie-slovensk-ch-tane-n-ch-tradicii-v-sarva-i

Podporovatelia:

Účasť v Krajanskom dvore
0192/HU/2019

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku do Krajanského dvora v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve delegoval členky ženskej speváckej skupiny Rozmarín z Banačky, ktoré širokej verejnosti predstavili gurmánske špeciality zo Zemplína.

Účasť na Medzinárodnom festivale slovenského folklóru – Jánošíkov dukát
0191/HU/2019

Páví krúžok a spolok pestovania tradícií v Kerepeši sa vďaka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku a finančnej podpory Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí prvý augustový víkend zúčastnil Medzinárodného festivalu slovenského folklóru v Českej republike v Rožnove pod Radhoštěm XXI. ročníka Jánošíkovho dukátu.

Podporovatelia:

egyhazi_nemzetisegi_magyar_kormany_altalanos

19. ročník Celoštátnej konferencie vedúcich slovenských národopisných zbierok
NEMZ-KUL-19-0852 – 0190/HU/2019

V novohradskej dedine Terany, 13-ého apríla v roku 2019 sme organizovali celoštátnu konferenciu pre vedúcich slovenských národopisných zbierok, kde sa zúčastnili vedúci približne z polovice 66 oblastných domov. Odzneli prednášky o reštaurovaní keramických a drevených predmetov – účastníci si to mohli vyskúšať aj v praxi -, etnografka-muzeologička informovala verejnosť o Programe Ágostona Kubinyiho a o Programe ľudovej architektúry. Medzi fakultatívnymi programami boli návšteva oblastného domu, zvonice, kostola, Múzea kotúčových magnetofónov a Múzea čipiek.

Podporovatelia:

egyhazi_nemzetisegi_magyar_kormany_altalanos

Tanečný tábor v Jášči
NEMZ-TAB-19-0103

Tanečný tábor Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) sa konal v termíne 17. – 21. júna, dejiskom sa stala obec Jášč. Do tábora sa mohol prihlásiť z každej slovenskej obce jeden pár. Podmienkou bolo, aby tanečníci aspoň dva roky tancovali v súbore. Odborný vedúci, tanečný pedagóg Péter Lévai nacvičil s deťmi maglódske párové tance. V podaní etnografky Kataríny Király odzneli aj prednášky o ľudovom odeve, a rôznych spôsoboch česania vlasov.

Vo víre tanca 2019 – Celoštátna kvalifikačná prehliadka slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov v Maďarsku
NEMZ-KUL-19-0485, 0493/HU/2019

Tanečníci z pripeštianskeho Maglódu, z povodia Galgy (Pišpek, Jača), z Tardoša a zo Sarvaša sa 12.-13. októbra 2019 predstavili odbornej porote v kultúrnom stredisku Cervinus Teátrum (Sarvaš). Po prehliadke a odbornom vyhodnotení jednotlivých programov sa konala beseda o budúcnosti folklórneho hnutia v Maďarsku.

18. ročník Celoštátnej konferencie vedúcich slovenských národopisných zbierok
NEMZ-KUL-18-1040, 0648/HU/2018

Dejiskom tradičnej celoštátnej konferencie – Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) – pre vedúcich našich národopisných zbierok tohto roku bolo dolnozemské slovenské mesto Malý Kereš.

Celoštátny slovenský tanečný tábor

NEMZ-TAB-EPER-17-0329

Tohtoročný celoštátny tanečný tábor realizoval Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku v spolupráci s Regionálnym spolkom pripeštianskych Slovákov – Dolina. V termíne 19.–24. júna 2017 sa zišli deti z rôznych obcí z celého Maďarska – z Dunaeďháze, Malej Tarče, Čívu, zo Slovenského Komlóša, z Budapešti ale aj z Alkáru -, aby si osvojili zemplínske piesne a tance v prekrásnom prostredí, v rekreačnom zariadení Smaragdvölgy pri Baňačke. Tance nacvičili manželia Veronika Lagzi a Attila Juhász.

Podporovatelia:

EMET_logo_fekete_feher emmi_logo

Celoštátna konferencia vedúcich slovenských národopisných zbierok

NEMZ-KUL-EPER-17-1618, 0367/HU/2017

Ako zviditeľniť národopisnú zbierku? – bola jedna z ústredných tém 17. Celoštátnej konferencie vedúcich slovenských oblastných domov, ktorú Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku tohto roku usporiadal v priestoroch Múzea ľudovej architektúry v prírode v Níreďháze-Sóstó.

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/24950-ako-zvidite-ni-narodopisnu-zbierku

Pozvanie

Podporovatelia:

EMET_logo_fekete_feher emmi_logo 710_logo-uszz-na-sirku-rgb

Celoštátny slovenský tanečný tábor

NEMZ-TAB-16-0335

Tohtoročný Celoštátny slovenský národopisný a tanečný tábor usporiadal Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku hneď po skončení školského roka. Dejiskom tábora podporovaného Ministerstvom ľudských zdrojov bol Slovenský Komlóš. Ako každý rok, učivom sa stal tanečný materiál daného prostredia, kde sa tábor práve koná. Tentoraz sa deti naučili komlóšsky čardáš a už asi všetkým známy marš pod vedením Tomáša Hankóa.

 

EMET_logo_fekete_feher emmi_logo