19. ročník Celoštátnej konferencie vedúcich slovenských národopisných zbierok – NEMZ-KUL-19-0852

stretoblter19-04
V dedine Terany, 13-ého apríla v roku 2019 sme organizovali celoštátnú konferenciu vedúcich slovenských národopisných zbierok, kde sa zúčastnila približne polovica zo 66 oblastných domov. Mali sme cenné prednášky, ako o reštaurovaní keramických a drevených predmetov aj v praxi, etnografka-muzeologička informovala verejnosť o Programa Kubinyiho Ágostona, a o Programe Ludovej Architektúry. Medzi falkultatívnymi programami boli návšteva oblastného domu, zvonice, kostola, Múzea kotúčových magnetofónov a Múzea čipiek.

Támogatók:

egyhazi_nemzetisegi_magyar_kormany_altalanos

Szlovák Hagyományőrző Tánctábor – Tanečný tábor v Jášči – NEMZ-TAB-19-0103

jatanta-01Tanečný tábor Ústavu Kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) sa konal od 17. – 21. júna, dejiskom sa stala obec Jášč. Do tábora môže prihlásiť len jeden pár zo Slovákmi obývaných obcí. Podmienkou je, aby aspoň dva alebo tri roky tancovali. Odborný učiteľ Péter Lévai vytvoril veľmi dobrý vzťah s deťmi, ktoré teraz sa naučili maglódske párové tance. Deti počuvali aj prednášky Kataríny Király o všelijakých česania vlasov a nosenia rôznych krojov.
 Támogatók:
egyhazi_nemzetisegi_magyar_kormany_altalanos

Vo víre tanca 2019 – Celoštátna kvalifikačná prehliadka slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov v Maďarsku – NEMZ-KUL-19-0485, 0493/HU/2019

vovire19-13w
Tanečníci z pripeštianskeho Maglódu, z povodia Galgy (Pišpek, Jača), z Tardoša a zo Sarvaša
sa 12.-13. októbra 2019 predstavili odbornej porote v kultúrnom stredisku Cervinus Teátrum
(Sarvaš). Po prehliadke sa konala beseda o budúcnosti folklórneho hnutia v Maďarsku.

Támogatók:

egyhazi_nemzetisegi_magyar_kormany_altalanos

logo-uszz-2016-rgb-150dpi

18. ročník Celoštátnej konferencie vedúcich slovenských národopisných zbierok – NEMZ-KUL-18-1040

img_1363
Dejiskom tradičnej celoštátnej konferencie _Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) _pre vedúcich našich národopisných zbierok tohto roku bolo dolnozemské slovenské mesto _Malý Kereš.

Támogatók:

EMET_logo_fekete_feher emmi_logo

Szlovák Hagyományőrző Tánctábor – NEMZ-TAB-EPER-17-0329

img_1363
Az idei Szlovák Hagyományőrző Tánctábor A Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete és a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének szervezésében valósult meg az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával.

Támogatók:

EMET_logo_fekete_feher emmi_logo

Celoštátna konferencia vedúcich slovenských národopisných zbierok 0367/HU/2017

NEMZ-TAB-16-0335 Országos Szlovák Hagyományőrző Tánctábor 2016