VÝZVA 2021

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku v roku 2009 usporiadal po prvýkrát Celoštátnu kvalifikačnú prehliadku slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov „Vo víre tanca”. Odvtedy dvojročne zorganizuje stretnutie tanečníkov. V roku 2015 sa o kvalifikáciu mohli uchádzať aj detské tanečné skupiny a sólisti tanečníci v ľudovom tanci. Vzhľadom na to, že v niektorých súboroch v uplynulom období značne klesol počet aktívnych tanečníkov, ústav chce poskytnúť možnosť na prezentáciu choreografií v zníženom počte tanečných párov. Podmienky zmenené následkom pandémie nás donútili k tomu, aby sme zvolili novú formu odbornej pomoci. V tomto roku poskytneme pre skupiny možnosť, aby si požiadali odbornú pomoc bez kvalifikácie. V tomto roku po prvýkrát sa snažíme podľa nároku skupín prehliadku usporiadať na dvoch miestach. Pobádame všetkých záujemcov k tomu, aby bez ohľadu na to, do akej miery sú pripravení tanečníci, resp. skupina, využili možnosť a prihlásili sa na prehliadku.

Termín: 16.-17. október 2021
Miesto: Sarvaš, Cervinus Teátrum (5540 Szarvas, Kossuth tér 3.), resp. okolie
Budapešti

Odmena

 

Súbor Osada Zaradenie skupiny Vedúci súboru Hudobný sprievod Program Kvalifikácia Počet bodov (80-120)
Folklórny súbor Zornica Jača folklórna skupina Zuzana Bágyonová choreograf: Attila Juhász ĽH Csibaj Banda Po večjerňi na lavički zlatá 101
Detský súbor Brekyňa TS Panónia a miestni slovenskí folkloristi Malá Tarča detský súbor Matej Móricz a Zuzana Alexová ĽH Tarsoly PITEMELE, PITEMELE, mrvenie kukurice zlatá 104
Folklórny súbor Pišpek Pišpek folklórna skupina Emese Szokolová Gimesiová choreograf: Szabolcs Szokolik ĽH Tarsoly a Bálint Jobbágy Priadky zlatá 116
Páví krúžok z Jášče Jášč folklórna skupina Veronika Trojáková Majorová Harmonika: Štefan Koch tance z Jášče
Júlia Murányiová a Pavel Laukó Pišpek sólisti-tanečný pár ĽH Tarsoly a Bálint Jobbágy Tance z Pišpeku zlatá
Marta Matejcsoková Konkolyová a Imrich Matejcsok Pišpek sólisti-tanečný pár ĽH Tarsoly a Bálint Jobbágy Tance z Pišpeku zlatá
Júlia Uzáková a Imrich Blaskó Pišpek sólisti-tanečný pár ĽH Tarsoly a Bálint Jobbágy Tance z Pišpeku zlatá
Katarína Pappová a Szabolcs Szokolik Pišpek sólisti-tanečný pár ĽH Tarsoly a Bálint Jobbágy Tance z Pišpeku zlatá

Osobitná cena poroty za autentický prednes: Júlia Uzáková (Pišpek)

Osobitná cena poroty za súlad v tanci: Imrich a Marta Matejcsokovci (Pišpek)

Ďalšie fotografie udalosti nájdete na našej stránke na Facebooku

Súbor Osada Zaradenie skupiny Vedúci súboru Hudobný sprievod Program Kvalifikácia
1. Spolok ľudového tanca Malá Furmička Čemer detská skupina Alžbeta Szabová ĽH Tamása Pétera Detská svadba strieborná
2. Folklórny spolok Rosička Maglód folklórna skupina Szentesi Zoltán ĽH Tamása Pétera V predvečer zábavy manželských párov bronzová
3. Ženská spevácka skupina Rozmarín Baňačka folklórna skupina Mária Holodová ĽH Tamása Pétera Čepčenie nevesty bronzová
4. Tanečná a slovenská ženská spevácka skupina Kerestúr Kerestúr folklórna skupina Linkéné Gácsi Éva ĽH Kóborzengő Neplač ty, Anička! bronzová
5. Kerepešský folklórny spolok Páví krúžok Kerepeš folklórna skupina Marta Zomboriová ĽH Kóborzengő Dvíhanie mladuchy na fašiangy zlatá
6. Spolok ľudového tanca Furmička Čemer folklórna skupina Szabó Erzsébet ĽH Tamása Pétera Na Čemere dobre žiť! zlatá

 

Cenu Štefa Lamiho dostal Kerepešský folklórny spolok Páví krúžok

Súbor Osada Zaradenie skupiny Vedúci súboru Hudobný sprievod Program Kvalifikácia
1. Tanečný súbor Komlóš Slovenský Komlóš folklórna skupina Krcsméri Gábor Komlóšska svadba strieborná
2. Folklórny súbor Rosička Maglód folklórna skupina Földi Zsuzsa ĽH Galga Prípravy na svadbu strieborná
3. Ženský spevácky zbor Rozmarín Baňačka folklórna skupina Holod Miklósné Krescini zlatá
4. Kerepešský folklórny spolok a páví krúžok Kerepeš folklórna skupina Marta Zomboriová ĽH Kóborzengő Páračka zlatá
5. Folklórna skupina Pišpek Pišpek folklórna skupina Széphalmi Zoltán Bálint a jeho banda Od odvodu k narukovaniu zlatá
6. Tanečná skupina Borovenka Šára folklórna skupina Simonyi Gábor ĽH Galga Šárska veselá strieborná
7. Tanečný súbor Tešedíka Sarvaš tanečný súbor Hankó Tamás ĽH Galga Dožinky u tirpákov zlatá

 

Cenu Štefa Lamiho dostala Folklórna skupina Pišpek

Súbor Osada Zaradenie skupiny Vedúci súboru Hudobný sprievod Program Kvalifikácia
1. Folklórna skupina v Kerepeši Kerepeš folklórna skupina Marta Zomboriová ĽH Kóborzengő Voľba paholského richtára zlatá
2. Spolok ľudového tanca Furmička Čemer folklórna skupina Alžbeta Magyarová ĽH Galga Púť zlatá
3. Folklórna skupina Pišpek Pišpek folklórna skupina Széphalmi Zoltán ĽH Cvrček Od Marka po Petra a Pavla zlatá
4. Ženská spevácka skupina Rozmarín Baňačka folklórna skupina Mária Holodová Priadky strieborná
5. Slovenský národnostný súbor vo Veľkej Tarči Veľká Tarča tanečný súbor Bátori László ĽH Galga Po stopách Sándora Tímára strieborná
6. Slovenský folklórny spolok Lipa Budapešť tanečný súbor Szilágyiné Suba Éva ĽH Kóborzengő Na Zemplíne strieborná
7. Tanečný súbor Tešedík Sarvaš tanečný súbor Juhász Attila ĽH Galga Príchod na Sarvaš zlatá
Názov súboru Osada Zaradenie skupiny Vedúci súboru Hudobný sprievod Program Kvalifikácia
1. Spolok ľudového tanca Furmička Čemer folklórna skupina Alžbeta Magyarová ĽH Galga Krstiny strieborná
2. Folklórna skupina ženské hlasy Čuvár folklórna skupina Mangó Istvánné ĽH Hatvan Oberačky bronzová
3. Kerestúrsky folklórny spolok Kerestúr folklórna skupina Linkéné Gácsi Éva ĽH Kóborzengő Výročné zvyky strieborná
4. Folklórna skupina súboru Panónia Malá Tarča folklórna skupina Szengyel István ĽH Kóborzengő Zdravica na Štefana zlatá
5. Folklórna skupina Pišpek Pišpek folklórna skupina Széphalmi Zoltán ĽH Cvrčok Tance z Pišpeku zlatá
6. Tanečný súbor Kacamajka Maglód folklórna skupina Osztertágné Szeili Mariann ĽH Galga Tance z Maglódu zlatá
7. Slovenský folklórny spolok Lipa Budapešť tanečný súbor Szilágyiné Suba Éva ĽH Kóborzengő Drotár zlatá
8. Tanečná skupina Zelený veniec Ečer tanečná skupina Szilágyiné Suba Éva ĽH Galga Staroečerské slovenské tance zlatá
9. Tanečný súbor Dúha Malý Kereš tanečná skupina Szilágyiné Suba Éva ĽH Kóborzengő Dolnozemské tance strieborná
10. Tanečná skupina Večernica Šóškút tanečná skupina Mohácsyné Lőrincz Hortenzia ĽH Zenekar 1. Polka zo Šóškútu

2. Tance z Maglódu

zlatá
11. Tanečný súbor Komlóš Slovenský Komlóš tanečný súbor Tamás Hankó, Vera Benkőová ĽH Kolovrat V nedeľu popoludní strieborná
12. Folklórna skupina Rozmarín Veňarec tanečná skupina Ana Vravusková, Ruženka Komjáthiová ĽH Kóborzengő Novohradské tance strieborná

 

Osobitné ceny poroty:
Za folklórnu hodnovernosť: Pišpek
Súzvuk spevu a hudby: Ečer
Javisková podoba (autentický kroj): Čemer
Charakteristické predstavenie: Malá Tarča
Choreografické spracovanie: Mohácsyné Lőrincz Hortenzia
Interpretácia sólového spevu: Martin Hubaček (FS Lipa)

Kritériá

Autentickosť – folklórna hodnovernosť 10 bodov
Súzvuk spevu a hudby 5 bodov
Javisková podoba 5 bodov
Choreografické spracovanie 5 bodov
Úroveň predstavenia 5 bodov

Súbor/skupina môže dosiahnuť max. 120 bodov.
Zlatá kvalifikácia: 101 až 120 bodov,
Strieborná kvalifikácia: 81 až 100 bodov,
Bronzová kvalifikácia: do 80 bodov.

Plagát