Sarvaš sa nachádza na juhovýchode Maďarska, na Dolnej zemi, na ľavom brehu mŕtveho ramena Trojitého Kereša. Názov pochádza z pomenovania chlumu (kopec), na ktorom vídavali jelene. Tento chlum anonymný pisár kráľa Bélu IV. nazýval pre jeho výšku vrchom.

Prví slovenskí osídlenci do Békéšskej stolice prišli v roku 1722 na pozvanie baróna Jána Juraja Harruckerna, ktorý v tom čase bol nájomcom, neskôr majiteľom tejto oblasti. Prví občania znovuosídleného Sarvaša (asi 34 rodín) prichádzali z viacerých žúp severného Uhorska a dnešného územia severného Maďarska. Dátum osídlenia a minulosť mesta, ktoré bolo už v roku 1723 miestom centrálnych jarmokov, poznáme podrobne z prác Karácsonyiho a Zsilinského. O slovenských osadníkoch informujú súpisy z rokov 1725, 1727 a 1730. Na základe menného zoznamu, farskej matriky a iných dokumentov vieme, že prví poddaní pochádzali jednak z Novohradskej, Abovskej, Hontianskej, Gemerskej a Zvolenskej stolice.

Slováci regiónu sú prevažne evanjelického a.v. vierovyznania, V Starom kostole mesta Sarvaš bývajú v nedeľu bohoslužby v slovenskom jazyku. V ostatných obciach, a to v Kardoši, Čabačude a Irminčoku hlásia Slovo Božie po slovensky raz do mesiaca.

Výučba slovenského jazyka v tomto regióne prebieha v Čabačude, Kondoroši a Sarvaši. Deti z Irminčoku a Kardoša dochádzajú do vyše menovaných škôl regiónu.

Osady

Sarvaš, Čabačud, Kondoroš, Kardoš, Irminčok

Kontakty UKSM

Vedúca: Judita Fábriová
Adresa: 5540 Szarvas,
Eötvös L.u. 44/1
Telefón: +36 30 546 5120
E-mail: fabrijudit@freemail.hu

Programy

Zasadnutie vedúcich slovenských kolektívov a predsedov samospráv v sarvašskom regióne

Čas: 18. február 2022, 14.00 hod.

Miesto: Regionálne kultúrne stredisko ÚKSM (5540 Sarvaš, Eötvös L. u. 44)