banhida

Po vyhnaní Turkov, v rokoch 1720-1730, presídlil gróf Jozef Esterházy z Trenčianskej a Nitrianskej stolice do vyľudnenej Bánhidy katolíckych Slovákov. Od tejto doby bola Bánhida osadou, ktorej väčšina obyvateľstva bola slovenskej národnosti. V r. 1946 stratila obec svoju samostatnosť a stala sa súčasťou mesta Tatabánya. Terajší obyvatelia Tatabáne-Bánhidy sú tiež katolíckeho vierovyznania, ich katolícky kostol -farský kostol Sv. Michala- je najväčším kostolom v kraji.

V Tatabáni-Bánhide sa slovenský jazyk vyučuje v Základnej škole M. Jókaiho vo všetkých ročníkoch. Slovenský jazyk sa učí viac ako 90% žiakov školy. Dospelí sa zdokonaľujú v slovenskom jazyku na hodinách Krúžku priateľov slovenského jazyka.

Slovenská národnostná samospráva v Tatabáni-Bánhide, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, slovenské občianske združenia, civilné organizácie Bánhidy sa starajú o zachovanie slovenských tradícií, organizujú spolu so slovenskými národnostnými samosprávami ostatných osád regiónu miestne a regionálne podujatia.

Najvýznamnejšími podujatiami v Bánhide sú: fašiangy, majáles, turíčny festival, detský tábor, oberačkové slávnosti, Deň seniorov, Deň Barborky, Vianoce národností.

Obce

Tatabáňa-Bánhida, Orosláň, Tardoš, Síleš

Kontakty UKSM

Vedúca: Erika Rendeková
Adresa: 2800 Tatabánya,
Gellért tér 3.
Telefón: +36 30 4533 105
E-mail: rendeke3@gmail.com

Programy

Recitačná súťaž

Čas: V súlade s epidemiologickými predpismi

Miesto: Síleš (2834 Vértesszőlős, Templom u. 41.)

Súťaž v pečení šišiek

Čas: 26. február 2022, 14.00 hod.

Miesto: Orosláň, Klub Františka Rákócziho II. (Alkotmány u. 58.)