banhida

Po vyhnaní Turkov, v rokoch 1720-1730, presídlil gróf Jozef Esterházy z Trenčianskej a Nitrianskej stolice do vyľudnenej Bánhidy katolíckych Slovákov. Od tejto doby bola Bánhida osadou, ktorej väčšina obyvateľstva bola slovenskej národnosti. V r. 1946 stratila obec svoju samostatnosť a stala sa súčasťou mesta Tatabánya. Terajší obyvatelia Tatabáne-Bánhidy sú tiež katolíckeho vierovyznania, ich katolícky kostol -farský kostol Sv. Michala- je najväčším kostolom v kraji.

V Tatabáni-Bánhide sa slovenský jazyk vyučuje v Základnej škole M. Jókaiho vo všetkých ročníkoch. Slovenský jazyk sa učí viac ako 90% žiakov školy. Dospelí sa zdokonaľujú v slovenskom jazyku na hodinách Krúžku priateľov slovenského jazyka.

Slovenská národnostná samospráva v Tatabáni-Bánhide, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, slovenské občianske združenia, civilné organizácie Bánhidy sa starajú o zachovanie slovenských tradícií, organizujú spolu so slovenskými národnostnými samosprávami ostatných osád regiónu miestne a regionálne podujatia.

Najvýznamnejšími podujatiami v Bánhide sú: fašiangy, majáles, turíčny festival, detský tábor, oberačkové slávnosti, Deň seniorov, Deň Barborky, Vianoce národností.

Obce

Tatabáňa-Bánhida, Orosláň, Tardoš, Síleš

Kontakty UKSM

Vedúca: Rozália Izingová Pruzsinová
Adresa: 2800 Tatabánya,
Gellért tér 3.
Telefón: +36 30 7302 709
E-mail: tbszkok@gmail.com

Programy

Veľkonočná tvorivá dieľňa

Čas: 11. apríl  14:00 hod.

Miesto: Síleš, Slovenský oblastný dom

 

„Pieseň chrámu“ – koncert slovenských zborov

Čas: 23. apríl  14:00 hod.

Miesto: Síleš, rímsko-katolícky kostol

 

slovenský jazykový kvíz pre deti základných škôl

Čas: 27. apríl  13:00 hod.

Miesto: Tatabánya – Bánhida, základná škola Móra Jókaiho

 

Slovenská svätá omša

Čas: 29. apríl

Miesto: 2800 Tatabánya, Gellért tér 6. (Rímsko-katolícky kostol sv. Michala)