Národopisná zbierka zemplínskych Slovákov

V Banačke sa v 14-17. stor. ťažilo zlato, v súčasnosti je toto zamestnanie zabudnuté. Do Rudabaňačky, starej baníckej osady, ktorej banícke obyvateľstvo sa v minulosti často striedalo sa Slováci prisťahovali v 18. stor. Boli pozývaní najmä zo severnejších oblastí Zemplína, aby osídlili vyľudnené oblasti. Vyklčovali lesy a začali kultivovať pôdu. Súpis z roku 1715 spomenie slovenských a ukrajinských obyvateľov. Hlavným zamestnaním bolo poľnohospodárstvo a vinohradníctvo. V obciach prevláda gréckokatolícke vierovyznanie.

Zvláštnosťou oblastného domu je, že sa nachádza vo vlastníctve Celoštátnej slovenskej samosprávy, ktorá dom kúpila a celú rekonštrukciu hradila s podporou Úradu pre národné a etnické menšiny. Cieľom tejto investície bolo zabezpečiť možnosť zachovania slovenskej kultúry, ako aj možnosť oboznámenia sa s menšinovou kultúrou v zemplínskom regióne. V súčasnosti dom sprevádzkuje Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku.

Dom bol postavený v rokoch 1880-ych, tu býval miestny stolár V roku 1929 vypukol v Baňačke veľký požiar vtedy vyhorel aj terajší oblastný dom. Následne bol dom obnovený z vybraných materiálov. Na priečelí domu medzi oknami, ako v celej osade na starších domov, je gréckokatolícky kríž. Dom je postavený pozdĺžne na pozemok, všetky miestnosti domu sa nachádzajú pod jednou strechou. Strecha domu na strane vstupných dverí sa vysunie a pod nou sa vytvorí pavlač, ktorá je bez podopretia. Vstupné dvere vedia do kuchyne, v ktorej je sporák, kredenc, prestretý stôl s lavicou, na stenách sú kuchyňiach používané náradia a višívané ozdobné závesy na stenu s nápismy. V prednej izbe, vo výstave vidieť a prvú skriňu z rúk stolára, ktorý tu býval, ako aj iný nábytok. Na komóde na sú poukladané sošky pána Ježiš, Márie a anjelov. Celý dom je preniknutý hlbokou nábožnosť, čo odzrkadľujú i na stenách zavesené obrazy s náboženskou tematikou. V komore pod oknom sa zariadila zachovaná stolárska dielňa. V ďaľších priestoroch oblastného domu sa vybudovalo hosťovská izba, s tým oblastný dom a v nej uložená národopisná zbierka ponúka multifunkcionálne služby. Dom bol slávnostne odovzdaný 16. septembra 2006, zber národopisného materiálu a zariadenie domu realizovala Anna Bačkaiová.