Na územie dnešného novohradského a hevešského regiónu prišli slovenskí usadlíci a rodiny zo zvolenskej, hontianskej, novohradskej, gemerskej a oravskej stolice po tureckých expanziách od začiatku 1700 rokov vo viacerych vlnách.

Priniesli so sebou aj svoje vierovyznanie. Evanjelici sa usadili v nasledovných obciach: Banka (Bánk), Bír (Bér), Horné Peťany (Felsőpetény), Dengeleg (Egyházasdengeleg), Kirť (Erdőkürt), Guta (Galgaguta),  Legínd (Legénd), Lucina (Lucfalva), Agárd (Ősagárd), Sudice (Szügy), Terany (Terény), Rétšág (Rétság), Sámšonház (Sámsonháza), Veňarec (Vanyarc).

Katolíkmi obývané obce sú: Dolné Peťany (Alsópetény), Níža (Nézsa), Novohrad (Nógrád), Šápov (Nógrádsáp), Suhá (Mátraalmás), Alkár (Mátraszentimre), Malá Nána (Kisnána), Šalgótarján (Salgótarján).

Vyučovanie slovenského jazyka bolo vždy prítomné v tomto regióne. Momentálne 5 hodín týždenne vyučujú slovenský jazyk v základných školách v obciach Lucina, Níža, Veňarec, Horné Peťany, Bír, Kirť, Dengeleg, Guta, Netejč (Nőtincs) a Terany. Vo viacerých miestach sa snažia zoznámiť deti so slovenčinou  hravou formou už aj v materských školách.

Významné podujatia v tomto regióne:

  1. Novohradské župné národnostné stretnutie – Banka (od roku 1966) – koniec júla
  2. Haluškový festival – Veňarec (od roku 2004) – druhá sobota v septembri
  3. Regionálny slovenský národnostný deň – Šalgótarján (od roku 2003) – koncom novembra

Osady

Banka, Bír, Horné Peťany, Dengeleg, Kirť, Guta,  Legínd, Lucina, Agárd, Sudice, Terany, Rétšág, Sámšonház, Veňarec, Dolné Peťany, Níža, Novohrad, Šápov, Suhá, Alkár, Malá Nána, Šalgótarján

Kontakty UKSM

Vedúca: Terézia Nedeliczká
Adresa: 2688 Veňarec,
ul. Veres Pálné č.83.
Telefón: +36 30 825 3431
E-mail: noghev@gmail.com

Programy

Názov programu: Slovenský Kračún

Čas: 05. december 2021

Miesto: Veňarec, Evanjelický kostol a Dom kultúry

Názov programu: Tradičná hodina slovenskej vzdelanosti. Koncert ľudovej hudby.

Čas: 09.-10. december 2021

Miesto: Základná školy v Níži, Teranoch, Alkári

Názov programu: Regionálne stretnutie novohradsko-hevešských Slovákov

Čas: 16. december 2021

Miesto: Veňarec, Dom kultúry