V Ečerskom regióne približne 300 rokov žijú Slováci. Prichádzali z okolia Nitry, Trenčína, Zvolen, z Novohradu a Oravy. Tento fakt sa odzrkadľuje aj v nárečí jednotlivých obcí. Obyvatelia polovice osád sú katolíckeho, druhej polovice evanjelického vierovyznania. Bohužiaľ, slovenský jazyk v základnej škole sa vyučuje iba v Šáre, ale v prevažnej väčšine obcí funguje jazykový kurz. Uchovávame kultúrnu identitu, čo sa prejavuje na poli nehmotného dedičstva, pestrých krojov a v gastronómii.

Najvýznamnejšie programy regiónu sú „Páračky na Martina” a podujatia, ktoré pomôžu upevniť vieru: katolícke púte a stretnutia evanjelických Slovákov. Na „Páračkách” oživujeme naše tradičné zvyky, nacvičíme spoločné choreografie, ktoré predvedú členovia jednotlivých tanečných skupín regiónu, ktorých máme, chvalabohu, v hojnom počte.

Obce

Ečer, Cinkota, Kerestúr, Čemer, Veľká Tarča, Malá Tarča, Kerepeš, Maglód, Peterka, Čomád, Dabaš-Šára,  Albertirša, Piliš, Tárnok, Šóškút, Išaseg

Kontakty UKSM

Vedúci: Ondrej Csaba Aszódi
Adresa: 2233 Ecser,
Bajcsy Zs. u.1-3.
Telefón: +36 30 5620 714
E-mail: aszodi.csabaandras@t-oline.hu,
tkatka@citromail.hu

Programy

Názov programu: Slovenský majáles
Čas: 1. máj 2018
Miesto: Čemer, Slovenský dom

Názov programu: Vítanie jari
Čas: 5. máj 2018
Miesto: Malá Tarča, Dom civilov

Názov programu: 20. Slovenský deň
Čas: 20. máj 2018
Miesto: Maglód

Názov programu: Slovenský deň
Čas: 21. máj 2018
Miesto: Kerestúr

Názov programu: Deň Orbana
Čas: 25. máj 2018
Miesto: Tárnok