Účasť v Krajanskom dvore – 0192/HU/2019

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku do Krajanského dvora v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve delegoval členky ženskej speváckej skupiny Rozmarín z Banačky, ktoré širokej verejnosti predstavili gurmánske špeciality zo Zemplína.

Podporovatelia:

egyhazi_nemzetisegi_magyar_kormany_altalanos

Účasť na Medzinárodnom festivale slovenského folklóru – Jánošíkov dukát – 0191/HU/2019

Páví krúžok a spolok pestovania tradícií v Kerepeši sa vďaka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku a finančnej podpory Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí prvý augustový víkend zúčastnil Medzinárodného festivalu slovenského folklóru v Českej republike v Rožnove pod Radhoštěm XXI. ročníka Jánošíkovho dukátu.

 

Podporovatelia:

egyhazi_nemzetisegi_magyar_kormany_altalanos

19. ročník Celoštátnej konferencie vedúcich slovenských národopisných zbierok – NEMZ-KUL-19-0852 – 0190/HU/2019

V novohradskej dedine Terany, 13-ého apríla v roku 2019 sme organizovali celoštátnu konferenciu pre vedúcich slovenských národopisných zbierok, kde sa zúčastnili vedúci približne z polovice 66 oblastných domov. Odzneli prednášky, ako o reštaurovaní keramických a drevených predmetov – účastníci si to mohli vyskúšať aj v praxi -, etnografka-muzeologička informovala verejnosť o Programe Ágostona Kubinyiho a o Programe ľudovej architektúry. Medzi fakultatívnymi programami boli návšteva oblastného domu, zvonice, kostola, Múzea kotúčových magnetofónov a Múzea čipiek.

 

Podporovatelia:

egyhazi_nemzetisegi_magyar_kormany_altalanos

Tanečný tábor v Jášči – NEMZ-TAB-19-0103

Tanečný tábor Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) sa konal od v termíne 17. – 21. júna, dejiskom sa stala obec Jášč. Do tábora sa mohol prihlásiť z každej slovenskej obce jeden pár. Podmienkou je bolo, aby tanečníci aspoň dva alebo tri roky tancovali v súbore. Odborný vedúci, tanečný pedagóg Péter Lévai nacvičil s deťmi maglódske párové tance. V podaní etnografky Kataríny Király odzneli aj prednášky o ľudovom odeve, a rôznych spôsoboch česania vlasov.

Podporovatelia:

egyhazi_nemzetisegi_magyar_kormany_altalanos

Vo víre tanca 2019 – Celoštátna kvalifikačná prehliadka slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov v Maďarsku – NEMZ-KUL-19-0485, 0493/HU/2019

Tanečníci z pripeštianskeho Maglódu, z povodia Galgy (Pišpek, Jača), z Tardoša a zo Sarvaša sa 12.-13. októbra 2019 predstavili odbornej porote v kultúrnom stredisku Cervinus Teátrum (Sarvaš). Po prehliadke sa konala beseda o budúcnosti folklórneho hnutia v Maďarsku.

Podporovatelia:

logo-uszz-2016-rgb-150dpiegyhazi_nemzetisegi_magyar_kormany_altalanos

18. ročník Celoštátnej konferencie vedúcich slovenských národopisných zbierok – NEMZ-KUL-18-1040, 0648/HU/2018

Dejiskom tradičnej celoštátnej konferencie – Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) – pre vedúcich našich národopisných zbierok tohto roku bolo dolnozemské slovenské mesto _Malý Kereš.

 

 

Podporovatelia:

EMET_logo_fekete_feher

emmi_logo

Celoštátny slovenský tanečný tábor– NEMZ-TAB-EPER-17-0329

Tohtoročný celoštátny tanečný tábor realizoval Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku v spolupráci s Regionálnym spolkom pripeštianskych Slovákov – Dolina. V termíne 19.–24. júna 2017 sa zišli deti z rôznych obcí z celého Maďarska – z Dunaeďháze, Malej Tarče, Čívu, zo Slovenského Komlóša, z Budapešti ale aj z Alkáru -, aby si osvojili zemplínske piesne a tance v prekrásnom prostredí, v rekreačnom zariadení Smaragdvölgy pri Baňačke. Tance nacvičili manželia Veronika Lagzi a Attila Juhász.

Podporovatelia:

EMET_logo_fekete_feher emmi_logo

Celoštátna konferencia vedúcich slovenských národopisných zbierok NEMZ-KUL-EPER-17-1618, 0367/HU/2017

Ako zviditeľniť národopisnú zbierku? – bola jedna z ústredných tém 17. Celoštátnej konferencie vedúcich slovenských oblastných domov, ktorú Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku tohto roku usporiadal v priestoroch Múzea ľudovej architektúry v prírode v Níreďháze-Sóstó.

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/24950-ako-zvidite-ni-narodopisnu-zbierku

Pozvanie

Podporovatelia:

EMET_logo_fekete_feher emmi_logo 710_logo-uszz-na-sirku-rgb