banyacska

Baňačka sa nachádza severozápadne od Nového Mesto pod Šiatrom (Sátoraljaújhely), v severovýchodnom kúte Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy, na severovýchode Maďarska. Obyvateľstvo sa zo začiatku venovalo baníctvu. V 14. storočí sem usadili talianskych baníkov, neskôr sa tu usadili Nemci a okolo roku 1360 do obce prisídlili Rusínov (karpatských Ukrajincov), v husitskom období Čechov a Moravanov. V rokoch 1700 do obce prisťahovali Slovákov.

Starší obyvatelia medzi sebou rozprávajú najmä východoslovenským nárečím. Dnes už mladí neovládajú toto nárečie. Slovenský jazyk sa majú možnosť učiť v neďaleko ležiacom Novom Meste pod Šiatrom, v Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej škole a kolégiu. Do roku 1920 sa grécko-katolícke (najviac veriacich) omše slúžili v staroslovienčine. Dnes sa omše slúžia v maďarskom jazyku. Náboženské zloženie v obci: 70% gréckych katolíkov, 20% rímskych katolíkov, 10% iných.

Ženská spevácka skupina Rozmarín bola založená v 1996, vedúcim súboru bol Ján Valykó. V roku 2006 vedenie súboru prevzala Mária Holodová. Piesne majú spracované ku všetkým zvykom a rodinným oslavám od narodenia po smrť. Ženský spevácky súbor Rozmarín pravidelne vystupuje v zemplínskom regióne. Výsledkom ich iniciatívy je aj jedno z najvýznamnejších podujatí obce v septembri, a to Mariánske stretnutie speváckych zborov.

Obce

Nové Mesto pod Šiatrom-Baňačka, Mikóháza, Pálháza, Malá Huta, Vágášska Huta, Répášska Huta, Fizér, Hollóháza, Dolný Regmec, Stará Huta, Nová Huta

Kontakty UKSM

Vedúca: Zsuzsanna Xénia Szabó
Adresa: 3945 Sátoraljaújhely,
Bányácska u. 45.
Telefón: +36 30 163-9595
E-mail: xenia.uksm@slovaci.hu

Programy

Stretnutie vedúcich slovenských regionalných kolektívov

Čas: 16. február 2022, 14.00 hod.

Miesto: Kultúrny dom (3994 Pálháza, Dózsa Gy. 146)