17. ročník Celoštátnej konferencie pre vedúcich slovenských národopisných zbierok

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku 29. apríla usporiadal 17. ročník Celoštátnej konferencie pre vedúcich slovenských národopisných zbierok v priestoroch Múzea ľudovej architektúry v prírode v Níreďháze-Sóstó.