Ečer sa 19. novembra dostal do stredobodu pozornosti odborníkov pre národopisné zbierky. Na zasadnutí predsedníctva Zväzu oblastných domov v Maďarsku v Ečerskom slovenskom dedinskom dome regionálni a národnostní referenti podali správu o národopisných zbierkach, medzi nimi aj Katarína Király referovala o úspešných investičných projektoch pri slovenských oblastných domoch a o plánoch do budúcnosti. Účastníkov zasadnutia oboznámil s históriou a súčasnosťou Slovákov predseda miestnej slovenskej národnostnej samosprávy Ondrej Csaba Aszódi.