Slovenské regionálne kulturne stredisko – Veňarec

 

Názov programu: 15. Haluškový festival

Čas: 08. sept. 2018

Miesto: Veňarec

 

Názov programu: Otvorenie výstavy šatiek

Čas: 07. sept. 2018 (hod.: 17.00)

Miesto: Evanjelický kostol (Veňarec)

 

Názov programu: Regionálne stretnutie (slovenských samospráv)

Čas: 09. sept. 2018

Miesto: Níža

 

 

Slovenské regionálne kulturne stredisko – Békešská Čaba

 

Názov programu: Vernisáž výstavy z prác 20. rokov od Hortobágyi Mártonné Benkő Jolán

Čas: 3. september 2018

Miesto: Dom slovenskej kultúry, Békešská Čaba

 

Názov programu: DVD prednáška Juraja Jozefa Farkaša o jeho indickom vysielaní

Čas:  10. september 2018

Miesto: Dom slovenskej kultúry, Békešská Čaba

 

Názov programu: Slovenská delegácia v Dome slovenskej kultúry zo slovenskej obce Ratka
Slovenská samospráva obce Kétšoproň usporiada tradičné varenie lekváru pre žiakov miestnej školy

Čas:  11. september 2018.

Miesto: Dom slovenskej kultúry, Békešská Čaba

 

Názov programu: Rozpomienková akcia na 20. ročnú aktivitu spevokolu Orgován v čabianskej Áchimovej sieni

Čas: 17. september 2018

Miesto: Békešská Čaba