Názov programu: Hudobno- literárny autorský večierok Rada Karkuša (Naďlak)

Čas: 4. november 2021, 17:00 hod.

Miesto: Slovenský Komlóš, Regionálne stredisko UKSM (Liszt Ferenc u. 15.)

 

Oslavy 10. výročia založenia Folklórneho spolku Rosička

Čas: 6. november 2021, 18:00 hod.

Miesto: Maglód, Kultúrny dom MagHáz (Fő u. 4-6.)

 

Požehnanie úrody – Priateľské stretnutie bakoňských Slovákov

Čas: 6. november 2021

Miesto: Čerňa, Slovenský spoločenský dom (Rákóczi u. 155/B)

 

Odovzdanie Slovenského domu

Čas: 9. november 2021, 14.00 hod.

Miesto: Kondoroš. Endrődi u. 16.

 

Zasadnutie Valného zhromaždenie Spolku pilíšskych Slovákov

Čas: 12. november 2021, 18.00 hod.

Miesto: Mlynky, Stredisko pilíšskych Slovákov (Dobogókői út 16.)

 

Zasadnutie Valného zhromaždenie Spolku pilíšskych Slovákov

Čas: 12. november 2021, 18.00 hod.

Miesto: Mlynky, Stredisko pilíšskych Slovákov (Dobogókői út 16.)

 

Regionálny slovenský národnostný deň

Čas: 13. november 2021, 17:00 hod.

Miesto: Šalgótarján, Osvetové stredisko A. Józsefa (Fő tér 5.)

 

Názov programu: Slovenský deň
Čas: 14. november 2021

Miesto: Fizér

 

Zasadnutie predsedníctva Zväzu oblastných domov v Maďarsku

Čas: 19. november 2021, 10:00 hod.

Miesto: Ečer, Oblastný dom (Zrínyi u. 35.)

 

Názov programu: Drotár – Vystúpenie ochotníckeho divadla zo Slovenského Komlóša

Čas: 19. november 2021, 17:00 hod.

Miesto: Telekgerendáš, Dom kultúry (Dózsa György u. 14.)

 

Názov programu: „Susedovci, jak sa majú?“
Čas: 20. november 2021

Miesto: Čuvár , Spoločenský dom (Mikszáth út 3/A)

 

Deň Slovákov v Pálháze
Čas: 27. november 2021

Miesto: Pálháze

 

Názov programu: Stretnutie slovenských klubov a samospráv

Čas: 27. nov. 2021, 15.00 hod.

Miesto: Níža (Dom kultúry)

 

Ferko Urbánek: Už sú všetci v jednom vreci  (Predstavenie ochotníckeho divadla, Nadlak)

Čas: 29. október 2021, 18:00 hod.

Miesto: Veľký Bánhedeš, Dom kultúry (Erzsébet királyné u. 27.)