Slovenské regionálne kultúrne stredisko – Békešská Čaba

Zúčastnenie sa Slovákov z Poľného Berinčoku v partnerskej obci na Slovenskom bále
Čas:
2-4. marec 2018
Miesto: Slovensko

Bál medešských Slovákov
Čas:
3. marec 2018
Miesto: Medeš

Vyhnanie zimy na hlavnom námestí – miestni Slováci pečú fánky
Čas:
3. marec 2018
Miesto: Poľný Berinčok – hlavné námestie

Vystúpenie Spevokolu zachovávajúcu slovenské tradície s citarovou skupinou Rosička  v rámci kultúrneho zájazdu v znamení očakávania jari
Čas:
4. marec 2018 o 15.00 hod.
Miesto: Sarvaš, Cervinus Teátrum – Nám. Kossutha č. 3.

Deň žien v Klubu slovenských seniorov
Čas:
5. marec 2018 o 14:00 hod.
Miesto: Dom slovenskej kultúry-Békešská Čaba, Nám. Kossutha 10.

Vystúpenie spevokolu Čabianska ružička a Orgován v rámci jarného festivalu vo Viniciach
Čas:
6. marec 2018 o 14.00 hod.
Miesto: Spoločenský dom vo Viniciach – Békešská Čaba, ul. Orosházi č. 101

Prezentácia a recenzia Čabianskeho kalendára 2018 a Slovenského svetového kalendára 2018
Čas:
7. marec 2018 o 16.00 hod.
Miesto: Dom slovenskej kultúry-Békešská Čaba, Nám. Kossutha 10.

Deň žien v Slovenskom klube
Čas:
7. marec 2018
Miesto: Poľný Berinčok – Slovenský spoločenský dom, cesta Gyomai č. 21.

Deň žien slovenskej samsprávy a pávieho krúžku Borouka
Čas:
10. marec 2018
Miesto: Telekgerendáš – Spoločenský dom, ul. Dózsa č. 14.

Zúčastnenie sa slovenských komunít čabianskeho regiónu  na ústredných oslavách osád 15. marca
Čas:
15. marec 2018
Miesto: osady čabianskeho regiónu

Zúčastnenie sa na Štefankovej konferencii v Nadlaku
Čas:
15-17. marec 2018
Miesto: Sídlo Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, Nadlak

Valné zhromaždenie Slovákov v Poľnom Berinčoku
Čas:
22. marec 2018
Miesto: Poľný Berinčok – Slovenský spoločenský dom, cesta Gyomai č. 21.

Paššia a kladenie venca v evanjelickom kostole
Čas:
30. marec 2018
Miesto: Poľný Berinčok –Evanjelický kostol

Veľkonočná dielňa
Čas:
31. marec 2018
Miesto: Čabasabady – Humánne stredisko, cesta Apáczai č. 2.

 

Slovenské regionálne kultúrne stredisko –Bakoň (Jášč, Čerňa, Capár, Eška)

Tvorivé dielne – Veľkonočné ozdoby
Čas:
12. marec
Miesto: Jášč, Kultúrny dom

Tvorivé dielne- pletenie korbáčov
Čas:
13. marec
Miesto: Jášč, Kultúrny dom

Ozdobenie vaječného stromu
Čas:
13. marec
Miesto: Jášč

Tvorivé  dielne – Veľkonočné ozdoby + slovenská vzdelanosť
Čas:
13. marec
Miesto: Čerňa

 

Slovenské regionálne kultúrne stredisko – Baňačka

Jarná tvorivá dielňa
Čas:
27. marec 2018.
Miesto: Nové Mesto pod Šiatrom