Slovenské regionálne kultúrne stredisko – Slovenský Komlóš

Názov programu: Kultúrne stretnutie Dolnozemských Slovákov a 16. ročník súťaže ochutnávky komlóšskych suchých klobás
Čas: 28. apríl 2018
Miesto: Slovenský Komlóš, Slovenská základná škola

Slovenské regionálne kultúrne stredisko – Jača

Názov programu: Veselica na sv. Juraja a stretnutie muzikantov
Čas: 2018. április 28.
Miesto: 2683 Acsa, Kossuth L. út 53.

Slovenské regionálne kultúrne stredisko – Ečer

Názov programu: Slovenský majáles
Čas: 1. máj 2018
Miesto: Čemer, Slovenský dom

Názov programu: Vítanie jari
Čas: 5. máj 2018
Miesto: Malá Tarča, Dom civilov

Názov programu: 20. Slovenský deň
Čas: 20. máj 2018
Miesto: Maglód

Názov programu: Slovenský deň
Čas: 21. máj 2018
Miesto: Kerestúr

Názov programu: Deň Orbana
Čas: 25. máj 2018
Miesto: Tárnok

Slovenské regionálne kultúrne stredisko – Baňačka

Názov programu: Dedovizeň – krajanské stretnutie Slovákov
Čas: 1. máj 2018
Miesto: Slovenské Nové Mesto – SR

Názov programu: Turičný kohútí festival
Čas: 19. máj 2018
Miesto: Malá Huta

Slovenské regionálne kultúrne stredisko – Čerňa

Názov programu: Deň bazy
Čas: 12. máj 2018
Miesto: Jášč

Názov programu: Deň obce
Čas: 26. máj 2018
Miesto: Jášč

Názov programu: Hody
Čas: 27. máj 2018
Miesto: Jášč

Slovenské regionálne kultúrne stredisko – Mlynky

Názov programu: Sv. omša 13. obvode
Čas:
12. máj 2018
Miesto:
Budapešť

Názov programu: Pešia túra na Pilíš
Čas: 12. máj 2018
Miesto: Stredisko pilíšskych Slovákov

Názov programu: 10 výročie založenia tanečnej skupiny
Čas:
19. máj 2018
Miesto:
Stredisko pilíšskych Slovákov

Slovenské regionálne kultúrne stredisko – Békeššská Čaba

Názov programu: Vernisáž výstavy Zoltána Bácsfalviho
Čas:
3. máj 2018
Miesto:
Dom slovenskej kultúry, Békešská Čaba

Názov programu: Stretnutie spevokolov na počesť bývalých dirigentov
Čas:
12. máj 2018
Miesto:
Poľný Berinčok

Názov programu: Slovenský deň
Čas:
12. máj 2018
Miesto:
Čabačúd

Názov programu: XVIII. tradičná slovenská zabíjačka v Gerendáši
Čas:
19. máj 2018
Miesto:
Gerendáš

Názov programu: Stretnutie sálašanov v kultúrnom dome v Kétšoproni
Čas:
26. máj 2018
Miesto:
Kétšoproň

Názov programu: Vystúpenie spevokolu Boruovka v Kultúrnom centre Čabianska perla v Békešskej Čabe
Čas: 26. máj 2018
Miesto: Békešská Čaba