Slovenská tvorivá dielňa, tanečný dom

Čas: 20.-22. júna 2022, 8.00-16.00 hod.

Miesto: Dom kultúry (8423 Szápár, Kossuth utca 56.)

 

Deň detí

Čas: 4. jún 2022, 13.00 hod.

Miesto: Stredisko pilíšskych Slovákov (2098 Pilisszentkereszt, Dobogókői út 16.)

 

Odborný deň: Výučba ľudového tanca

Čas: 11. jún 2022, 10.00 hod.

Miesto: Stredisko pilíšskych Slovákov (2098 Pilisszentkereszt, Dobogókői út 16.)

 

Národopisný tábor Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku

Čas: 19.-24. jún 2022

Miesto: Stredisko pilíšskych Slovákov (2098 Pilisszentkereszt, Dobogókői út 16.)

 

Deň nášho ľudového odevu

Čas: 4. júna 2022, 16.00 hod.

Miesto: Spoločenský dom (2837 Vértesszőlős, Templom utca 75.)

 

Noc múzeí

Čas: 25. jún 2022, 18.00 hod.

Miesto: Slovenský oblastný dom (2840 Oroszlány, Alkotmány u. 55.e)

 

Hudobný literárny večierok: Rada Karkuša (Naďlak)

Čas: 2. jún 2022, 18.00 hod.

Miesto: Regionálne stredisko UKSM (5940 Tótkomlós, Liszt Ferenc u. 15.)