Slovenské regionálne kultúrne stredisko – Békešská Čaba

Názov programu: Vernisáž výstavy Alžbety Rágyanszkej v rámci seriálu Art-tvor
Čas: 4. jún 2018
Miesto: Békešská Čaba, Dom slovenskej kultúry

Názov programu: Slovenský deň v Kardoši
Čas: 9. jún 2018
Miesto: Kardoš

Názov programu: Kotlíkové party v slovenskom dome v Poľnom Berinčoku
Čas: 13. jún 2018
Miesto: Poľný Berinčok

Názov programu: Slávnostné odovzdanie obnoveného čabianskeho slovenského oblastného domu
Čas: 15. jún 2018
Miesto: Békešská Čaba, Garay u. 21.

Názov programu: Zúčastneneie sa spevokolu Orgován na kvalifikácii nositeľov ceny Zlatý páv v Desku
Čas: 17. jún 2018
Miesto: Desk

Názov programu: Národnostný gastronomický festival vo Veľkom Bánhedeši
Čas: 23. jún 2018
Miesto: Veľký Bánhedeš

Názov programu: Priateľské stretnutie spolkov ľudovej hudby v Kétšoproni
Čas: 2018. június 23.
Miesto: Kétšoproň

Názov programu: Súdrženie na sálaši peci v organizovaní Slovákov z Kétšoproňu s pozvanými hudobníkmi, ako čabianski citaristi DSK
Čas: Kétšoproň
Miesto: 2018. június 28.

 

Slovenské regionálne kultúrne stredisko – Sarvaš

Názov programu: Výmenný tábor v Alkári
Čas: 18-22. jún 2018
Miesto: Alkár

 

Slovenské regionálne kultúrne stredisko – Čerňa

Názov programu: Procesia na sviatok Božieho tela
Čas: 3. jún 2018
Miesto: Jášč

Názov programu: „Československo – Maďarská výmena obyvateľstva  očami Slovákov“
Čas: 6. jún 2018
Miesto: Jášč

Názov programu: „Bodzakupa“
Čas: 16. jún 2018
Miesto: Jášč

Názov programu:
Čas: jún 2018
Miesto: Madard -Veľké  Zálužie

Názov programu: Trojdňový výlet na Slovensku
Čas: 29. jún – 1. júl 2018
Miesto: (Bojnice, Banská Štiavnica, Čičmany)

 

Slovenské regionálne kulturne stredisko – Veňarec

Názov programu: A 45 éves vanyarci Rozmarín Hagyományőrző Együttes jubileumi műsora
Čas: 03. 06. 2018. 13.00
Miesto: Veňarec – osvetové stredisko

Názov programu: Slovenská bohoslužba – …………….
Čas: 24. 05. 2018. h: 16.00
Miesto: Veňarec –  Ev. Gyülekezeti ház

Názov programu: Národnostné stretnutia
Čas
: 30. 06. 2018
Miesto
: Terany –  javisko