Slovenské regionálne kultúrne stredisko – Veňarec

Názov programu: Slovenský regionálny tábor pre deti (Alkár, Agárd, Níža, Guta, Veňarec)
Čas: 16-19. júl. 2018
Miesto: Terany

Názov programu: 52. Novohradské národnostné stretnutie
Čas: 29. júl. 2018 – nedela
Miesto: BÁNK (Javisko, Oblastný dom)

Slovenské regionálne kultúrne stredisko –Bakoň (Jášč, Čerňa, Capár)

Názov programu: Národnostné dni
Čas: 27-29. júl
Miesto: Čerňa