Slovenské regionálne kultúrne stredisko –Mlynky

Katolický ples
Čas:
27. januára 2018
Miesto:  Stredisko pilíšskych Slovákov

 

Slovenské regionálne kultúrne stredisko – Bakoň

Pletenie šupolia
Čas:
22. január (pondelok) 17:00  hod.
Miesto: Kultúrny dom, Jášč

 

Slovenské regionálne kultúrne stredisko – Ečer

Fašiangový ples
Čas:
26. 01. 2018
Miesto: Kerestúr, Kultúrny dom

Slovenský bál
Čas:
26. 01. 2018
Miesto: Malá Tarča, Kultúrny dom

Trubelkový festival
Čas:
27. 01. 2018
Miesto: Šóškút, Základná škola

Slovenský fašiangový bál
Čas:
27.01. 2018
Miesto: Kultúrny dom

 

Slovenské regionálne kultúrne stredisko – Slovenský Komlóš

Predstavenie slovenského divadla Vertigo – Adriana Krúpová: Zoznamka
Čas:
21. 01. 2018 o 17.00 (nedeľa)
Miesto: Dom prírody

 

Slovenské regionálne kultúrne stredisko – Békešská Čaba

Prvé stretnutie skupín – výšivkársky krúžok Rozmarín a skupina so zmenenými schopnosťami
Čas:
04. január 2018
Miesto: Békešská Čaba – Dom slovenskej kultúry, Nám. Kossutha č. 10

Podpísanie dohody o spolupráci Slovákov v Poľnom Berinčoku a troch komunít v Kolárove
Čas:
05-07. január 2018
Miesto: Kolárovo

Prvé stretnutie skupín – Klub slovenských seniorov a spevokol Čabianska ružička
Čas:
08. január 2018
Miesto: Békešská Čaba – Dom slovenskej kultúry, Nám. Kossutha č. 10

Vernisáž výstavy seriálu Art-tvor v Dome slovenskej kultúry
Čas:
08. január 2018
Miesto: Békešská Čaba – Dom slovenskej kultúry, Nám. Kossutha č. 10

Zastúpenie čabianskych Slovákov na novoročnej recepcii Samosprávy župného mesta Békešská Čaba (Michal Lásik)
Čas:
09. január 2018
Miesto: Békešská Čaba – Radnica, Nám. Sv. Štefana č. 7

Porada poslancov Dolnej zeme a ich vedúcich v Dome slovenskej kultúry
Čas:
09. január 2018
Miesto: Békešská Čaba – Dom slovenskej kultúry, Nám. Kossutha č. 10

Novoročné stretnutie čabianskych partnerov slovenskej spolupráci
Čas:
10. január 2018
Miesto: Békešská Čaba – Dom slovenskej kultúry, Nám. Kossutha č. 10

Prednáška o Slovákoch v Kanade (Ondrej Miháľ-predseda, org. VÚSM) v Dome slovenskej kultúry
Čas:
11. január 2018
Miesto: Békešská Čaba – Dom slovenskej kultúry, Nám. Kossutha č. 10

Zastúpenie čabianskych Slovákov na galaprograme odovzdania ceny ž.m. Békešska Čaba „Za čabiansku kultúru“ (Hajnalka Krajčovičová)
Čas:
22. január 2018
Miesto: Békešská Čaba – Kultúrne stredisko Čabianska perla, ul. Széchenyi č. 4

Zasadnutie Výboru krajanskej nedele Folklórneho festivalu Jánošíkov dukát (Detva)
Čas:
27. január 2018
Miesto: Békešská Čaba – Dom slovenskej kultúry, Nám. Kossutha č. 10

Páračky
Čas:
19. januára 2018
Miesto: Telekgerendáš – Kultúrny dom, ul Dózsa č. 14

Otvorenie roka Slovákov v Poľnom Berinčoku
Čas:
25. január 2018 17.00
Miesto: Poľný Berinčok – Slovenský dom, Cesta Gyanai č. 21.