Slovenské regionálne kultúrne stredisko – Čerňa

Tvorivá dielňa – fašiangové šišky
Čas:
3. február 2018
Miesto: Kultúrny dom, Jášč

Tvorivá dielňa – fašiangové masky
Čas:
10. február 2018
Miesto: Kultúrny dom, Jášč

 

Slovenské regionálne kultúrne stredisko – Ečer

Tradičná zabíjačka v Kerepeši
Čas:
9. február 2018
Miesto: Kultúrny dom Kerepeš

Skoč k nám na pampúšky!
Čas:
10. február 2018
Miesto: Kultúrny dom (v starom kine) Cinkota

 

Slovenské regionálne kultúrne stredisko – Békešská Čaba

Fašiangový bál Slovákov v Békešskej Čabe
Čas:
24. február 2018 – 18.00
Miesto: Spoločenský dom Tégla, Békešská Čaba, Orosházi u. 101.

 

Slovenské regionálne kultúrne stredisko – Baňačka

Fašiangový ples
Čas:
10. február 2018.
Miesto: Nové Mesto pod Šiatrom

 

Slovenské regionálne kultúrne stredisko – Veňarec

Slovenská bohoslužba
Čas:
11. február 2018 (nedeľa) – 16.00
Miesto: Veňarec

Folklór műsor és választási tájékoztató
Čas:
25. február 2018 (nedeľa) –  14.30
Miesto: Veňarec