Slovenské regionálne kultúrne stredisko – Békešská Čaba

Názov programu: Vernisáž výstavy drevorezbára Attilu Szabó v DSK
Čas: 03. apríl 2018
Miesto: Dom slovenskej kultúry-Békešská Čaba, Nám. Kossutha 10

Názov programu: Zasadnutie Slovenskej samosprávy župného mesta Békeščaba
Čas: 04. apríl 2018
Miesto: Slovenská samospráva-Békešská Čaba, Nám. Sv. Štefana č. 8

Názov programu: Zúčastnenie sa na oslavách O.L. Áchima v Budapešti
Čas: 05. apríl 2018
Miesto: Népliget, Györgyvilla

Názov programu: Výstava Dr Anny Illéšovej Boťánskej a a čepcov veľkobánhedešských Slovákov s prezentáciou Klubu Varečka z Veľkého Bánhedešu
Čas: 06. apríl 2018
Miesto: Dom národností – Segedín

Názov programu: Slávnostné valné zhromaždenie Nagybánhegyesi Szlovákok Hagyományőrző Közhasznú Egyesülete
Čas: 10. apríl 2018
Miesto: Veľký Bánhedeš

Názov programu: Prezentácia Čabianskeho kalendára a Náš kalendára na Slovensku s čabianskymi citaristami
Čas: 13-14. apríl 2018
Miesto: Bratislava, Sládkovičovo

Názov programu: XII. Čajové popoludnie
Čas: 14. apríl 2018
Miesto: Telekgerendáš – Spoločenský dom, ul. Dózsa č. 14

Názov programu:  Gastronomická súťaž s dvojjazyčným zošitom receptov
Čas: 14. apríl 2018
Miesto:  Poľný Berinčok

Názov programu: Zúčastnenie sa veľkobánhedešských citaristov na stretnutí ľudových kapiel v Čanádapáce
Čas: 14. apríl 2018
Miesto: Čanádapáca
Názov programu: Národnostná konferencia
Čas: 18. apríl 2018
Miesto: Sarvaš – Vysoká škola Ferenca Gála- Pedagogická fakulta

Názov programu: Prezentácia čabianskych Slovákov na konferencii Spolku rozvíjajúca spolkov župy Békéš (Hajnalka Krajcsovicsová)
Čas: 20. apríl 2018
Miesto: Békešská Čaba – Nám. Kossutha

Názov programu: Slávnostné oslavy desaťročného spolku Nagybánhegyesi Szlovákok Hagyományőrző Közhasznú Egyesülete
Čas: 20. apríl 2018
Miesto: Veľký Bánhedeš

Názov programu: Národný Salón ľudového umenia – vernisáž výstavy s čepcami veľkobánhedešských Slovákov
Čas: 21. apríl 2018
Miesto: Budapešť- Műcsarnok

Názov programu: Spevokol Čabianska ružička sa zúčastní na kvalifikácii KÓTA
Čas: 22. apríl  2018
Miesto: Orošháza

Názov programu:  Valné zhromaždenie Zväzu Slovákov v Maďarsku
Čas: 27. apríl 2018.
Miesto: Budapešť

 

Slovenské regionálne kulturne stredisko – Veňarec

Názov programu: Tanečný dom
Čas: 21. apríl 2018. 18.00 h.
Miesto: Veňarec – osvetové stredisko

Názov programu: Divadelná hra –  Nízkotučný život (Vertigo)
Čas: 27. apríl 2018.  18.00 h.
Miesto: Bír – osvetové stredisko

 

Slovenské regionálne kulturne stredisko – Slovenský Komlóš

Názov programu: Kultúrne stretnutie dolnozemských Slovákov a 16. ročník súťaže ochutnávky komlóšskych klobás
Čas: 28. apríl 2018
Miesto: Slovenský Komlóš, Slovenská základná škola (5940 Tótkomlós, Földvári u. 1.)