„Baňacki dzivočki, pocce do karičky…”

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/25139-ba-acki-dzivo-ki-pocce-do-kari-ky

 

Celoštátna konferencia vedúcich slovenských národopisných zbierok

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/24950-ako-zvidite-ni-narodopisnu-zbierku

 

Első alkalommal lett átadva a Lami Díj az Országos Szlovák Napon. (Ľudové noviny-ban megjelent cikk)

http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-kultura/21597-18-de-slovakov-v-ma-arsku

 

Lami Díj átadás 2016-ban az Országos Szlovák Napon Mátraszentimrén. (Ľudové noviny-ban megjelent cikk)

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/24110-vyznamenan-kerepe-folklor-z-regionov-a-modrotla

 

Vo víre tanca 2009 (Ľudové noviny-ban megjelent cikk)

http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-kultura/9224-vo-vire-tanca-celostatne-stretnutie-slovenskych-tanecnikov-v-sarvasi

 

Vo víre tanca 2011 (Ľudové noviny-ban megjelent cikk)

http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-kultura/11809-vo-vire-tanca-v-sarvasi-1

 

Vo víre tanca 2013 (Ľudové noviny-ban megjelent cikk)

http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-kultura/20565-na-svete-nem-e-by-ni-vzacnej-ie-ako-na-a-vlastna-kultura

 

Vo víre tanca 2015 (Ľudové noviny-ban megjelent cikk)

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/23316-film-vo-filme-tanec-v-tanci