„Vo víre tanca” 2021

Domovská stránka » Udalosti » „Vo víre tanca” 2021
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku v roku 2009 usporiadal po prvýkrát Celoštátnu kvalifikačnú prehliadku slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov „Vo víre tanca”. Odvtedy dvojročne zorganizuje stretnutie tanečníkov. V roku 2015 sa o kvalifikáciu mohli uchádzať aj detské tanečné skupiny a sólisti tanečníci v ľudovom tanci. Vzhľadom na to, že v niektorých súboroch v uplynulom období značne klesol počet aktívnych tanečníkov, ústav chce poskytnúť možnosť na prezentáciu choreografií v zníženom počte tanečných párov. Podmienky zmenené následkom pandémie nás donútili k tomu, aby sme zvolili novú formu odbornej pomoci. V tomto roku poskytneme pre skupiny možnosť, aby si požiadali odbornú pomoc bez kvalifikácie. V tomto roku po prvýkrát sa snažíme podľa nároku skupín prehliadku usporiadať na dvoch miestach. Pobádame všetkých záujemcov k tomu, aby bez ohľadu na to, do akej miery sú pripravení tanečníci, resp. skupina, využili možnosť a prihlásili sa na prehliadku.

Termín: 16.-17. október 2021
Miesto: Sarvaš, Cervinus Teátrum (5540 Szarvas, Kossuth tér 3.), resp. okolie
Budapešti

 

Kategórie:
Folklórna skupina: skupina, ktorá interpretuje hudobno-tanečnú produkciu, ktorá
vychádza z tradícií, zo zvykoslovia Slovákov v Maďarsku.
Tanečný súbor: súbor, ktorý interpretuje javiskovú podobu slovenskej tanečnej
kultúry.
Detská tanečná skupina: skupina, ktorá interpretuje javiskovú podobu tanečnej
kultúry Slovákov v Maďarsku a jej členovia chodia do základnej školy.
Sólista/tanečný pár: tanečník, ktorý slovenskú tanečnú kultúru interpretuje voľnou
improvizáciou individuálne alebo v páre.
Odborná pomoc: prvoradým cieľom skupiny nie je kvalikácia, ale požiadať odbornú
pomoc.
Predpisy programu pre tanečné súbory a folklórne skupiny:
– dĺžka programu min. 10 min., max. 15 min.,
– živý hudobný sprievod (podľa dohody s organizátorom),
– predstavenie tanečnej kultúry, tradície predovšetkým vlastnej lokality, resp. regiónu.
Predpisy programu pre detské tanečné skupiny:
– dĺžka programu min. 8 min., max. 10 min., interpretácia je možná v dvoch častiach,
– živý hudobný sprievod (podľa dohody s organizátorom),
– predstavenie tanečnej kultúry, tradície predovšetkým vlastnej lokality, resp. regiónu.
Predpisy programu pre sólistu a tanečníkov v páre:
– dĺžka programu 2 min. (+- 15 sec.),
– živý hudobný sprievod (podľa dohody s organizátorom),
– povinný tanec: interpretácia slovenskej tanečnej kultúry z územia Maďarska,
predovšetkým z vlastnej lokality, resp. regiónu,
– voliteľný tanec: interpretácia slovenskej tanečnej kultúyry z územia Maďarska, resp.
Slovenska.
Predpisy programu v prípade odbornej pomoci:
– dĺžka programu min. 10 min., max. 15 min.,
– predstavenie tanečnej kultúry, tradície predovšetkým vlastnej lokality, resp. regiónu.

Go to Top