Tótkomlós Békés megye dél-keleti részében terül el. A város neve vadkomlóra utal, amely nagyon elterjedt volt ezen a vidéken. A „tót“ előnév pedig az itt élő szlovák nemzetiségre utal.

A 18. század elején Rudnyánszky József báró szlovák jobbágyokat telepített saját nemesi birtokára Békésszentandrásra. A betelepítés során felmerült feszültségek továbbvándorlásra késztették az itt élő szlovákokat. A földesúr felajánlotta nekik Komlós pusztát, ahol az 1746-os szerződés alapján 80 család telepedett meg. A 19. század elején a település „kiengedte rajait“, így a komlósiak más falvak lakóival közösen megalapították Nagylakot és Nagybánhegyest. Később Nagylakról visszatérve megalapították Pitvarost és Csanádalbertit. Az 1848-49-es szabadságharc után a többségben lévő evangélikus lakosok mellé katolikusok és zsidók is érkeztek.

A mindennapi kommunikációban a  komlósiak egymás között a közép szlovákiai tájnyelvet használták, azonban az egyházi és iskolai életben azt a cseh nyelvet beszélték, amely alapul szolgált a bibliafordításhoz is. A hivatalos szlovák nyelvoktatás 1946-ban kezdődött, amikor megnyitotta kapuit a szlovák általános iskola.

A 20. század elején a szlovák amatőr színjátszó kör megalakulásának köszönhetően mozgalmas kulturális élet folyt. A színjátszó kör kisebb megszakításokkal ugyan, de mindmáig működik. További csoportok és egyesületek is alakultak, amelyek napjainkban is fontos szerepet töltenek be a  lakosság kultúrájának és identitásának megőrzésében.

A Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének tótkomlósi regionális központja az elsők között alakult meg 2004-ben. Itt kapott helyet a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója – Szövetsége, a Komlósi Szlovákok Egyesülete és a Komlósi Szlovákokért Alapítvány.

A regionális központ együttműködve a tótkomlósi szlovák nemzetiségi önkormányzattal, illetve a Komlósi Szlovákok Szervezetével évente két nagy rendezvényt valósít meg:

  1. Dél-Alföldi Szlovákok Kulturális Találkozója és Komlósi Szárazkolbászverseny Tótkomlós megalapításának alkalmából (április 24.)
  2. Gasztronómiai Nap (augusztus 20.)

Települések

Tótkomlós, Nagybánhegyes, Pitvaros, Ambrózfalva, Szeged

Elérhetőségek

Vezető: Zelman Ferenc
Cím: 5940 Tótkomlós,
Liszt Ferenc u. 15.
Telefon: +36 30 546 1822
E-mail: ferenc.zelman@mail.totkomlos.hu

Programok

 Vertigo Szlovák Színház előadása: Fila aranymálinkót fog

Időpont: 2022. február 15., 17:30 óra

Helyszín: Tótkomlós, Természet Háza (Bajcsy-Zsilinszky u. 6.)