bekescsaba

A csabai régió szlovák közösségei amellett, hogy együttműködnek az anyaországi szlovák közösségekkel és más szlovákok által lakott településekkel, azon dolgoznak, hogy megőrizzék és átadják a szlovák szellemi és kulturális örökségüket a következő generációk számára.

A 18. század elejétől folyamatosan telepedtek le a megyében evangélikus szlovákok és megalapították a központi települést, Békéscsabát. A csabai tanyavilág kiterjesztésével a későbbiekben katolikus vallású szlovákok is érkeztek.

A régióba tartozó falvakban rendszeresen szerveznek a szlovákok kulturális programokat. Őseik emlékének emlékművek, ill. emléktáblák és kétnyelvű települést jelző táblák elhelyezésével hódolnak. Támogatják a szlovák művészeti csoportok és szakkörök tevékenységét. A szlovák nyelv oktatása azokon a településeken, ahol nincs lehetőség a nyelv tanulására az általános iskolában, nyelvi kurzusokkal, illetve nyári nyelvi táborokkal megoldott. Háromszintű nevelési és oktatási intézmény (óvoda, általános iskola és gimnázium) működik Békéscsabán (fenntartó: Országos Szlovák Önkormányzat), továbbá szlovák nyelvoktatás folyik Kétsopronyban az általános iskolában (fenntartó: katolikus egyház), hetente egyszer pedig a Telekgerendáson, illetve Mezőberényben az óvodában.

Nagyon aktív az egyes közösségek közötti együttműködés. Az egyik legnagyobb közös rendezvény –  Békében Békésben Nemzetiségi Fesztivál – szeptember első hétvégéjén kerül megrendezésre. A régióban látványos kiadói tevékenység folyik. Rendszeresen jelennek meg  szórólapok, információs publikációk a szlovák együttélésről, a Csabai kalendárium (Čabän) és a Zrnko-Magocska havilap.

A Szlovák Kultúra Háza, amely egyben a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének regionális központja is, átfogó képet nyújt az itt élő szlovákság kulturális életről napjainkban.

Települések

Békéscsaba, Békés, Csabaszabadi, Csorvás, Gerendás, Elek, Kétsoprony, Medgyesegyháza, Mezőberény, Telekgerendás

Elérhetőségek

Vezető: Krajcsovics Hajnalka
Cím: 5600 Békéscsaba,
Kossuth tér 10.
Telefon: +36 30 546 8233
E-mail: szlovakhaz@gmail.com

Programok

Szlovák csoportok vezetőinek és a nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek regionális értekezlete

Időpont: 2022. február 9., 16:30 óra

Helyszín: Szlovák Kultúra Háza (5600 Békéscsaba, Kossuth tér 10.)

Csorvási szlovákok teadélutánja

Időpont: 2022. február 12.,15.00 óra

Helyszín: Közösségi Ház (5920 Csorvás, Bajcsy u. 23.)

Szlovák disznótor

Időpont: 2022. február 19., 19.00 óra

Helyszín: Muzeális Gyűjtemény (5650 Mezőberény, Fő út 1-3.)