Slovenské regionálne kultúrne stredisko – Békešská Čaba

Názov programu: Slovenské divadelné predstavenie Nízkotučný život, divadla Vertigo
Čas: 02. február 2020
Miesto: Telekgerendáš

Názov programu: Slovenské čajové popoludnie
Čas: 09. február 2020
Miesto: Kétšoproň

Názov programu: Prezentácia Čabianskeho-, Národného- a Svetového kalendára
Čas: 12. február 2020
Miesto: Békešská Čaba – Dom slovenskej kultúry

Názov programu: Medzinárodná vedecká konferencia Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku
Čas: 13-14. február 2020
Miesto: Békešská Čaba

Názov programu: Zimná prehliadka pred odovzdaním slovenského domu v Čabasabady
Čas: 14. február 2020
Miesto: Békešská Čaba – Dom slovenskej kultúry

 

Názov programu: Slovenský batôžkový ples
Čas: 22. február 2020
Miesto: Telekgerendáš

Názov programu: Fórum Slovenskej samosprávy Békéšskej župy
Čas: 26. február 2020
Miesto: Elek

Názov programu: Slovenský batôžkový fašiangový ples
Čas: 29. február 2020
Miesto: Békešská Čaba

 

Slovenské regionálne kultúrne stredisko –Bakoň (Jášč, Čerňa, Capár)

Názov programu: skúšky pávieho krúžku (dospelí)
Čas: každá sobota
Miesto: Jášč, Kultúrny dom

Názov programu: skúšky malého pávieho krúžku (mladší + starší žiaci)
Čas:  pondelok + streda
Miesto: Jášč, škola

Názov programu: kurz slovenského  jazyka + slovenská  vzdelanosť
Čas: raz za týždeň
Miesto: Čerňa –  Kultúrny dom

Názov programu: kurz slovenského  jazyka pre dospelých
Čas: pondelok/ štvrtok
Miesto: Jášč, škola

Názov programu: skúšky spevokolu
Čas: každý piatok
Miesto: Čerňa –  Kultúrny dom

Názov programu:  Remeselnícke dielne pre ZŠ (Fašiangy)
Čas: 12. februára
Miesto: Jášč, škola

Názov programu:  Fašiangový ples
Čas: 14. februára
Miesto: Jášč, Kultúrny dom

Názov programu:  slovenské biblické hodiny
Čas: 2. polovica februára
Miesto: Čerňa –  Kultúrny dom

 

Slovenské regionálne kultúrne stredisko – Ečer

Názov programu: Tradičná zabíjačka v Kerepeši
Čas: 09.02.2018
Miesto: Kultúrny dom Kerepeš

Názov programu: Skoč k nám na pampúšky!
Čas: 10.02.2018
Miesto: Kultúrny dom (v starom kine) Cinkota