Výzva na podávanie návrhov na Cenu Pro Cultura Slovaca za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov za rok 2020

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (Srbsko), Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku (Maďarsko) a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (Rumunsko) (zriaďovatelia Ceny Pro Cultura Slovaca) vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v Slovenskej republike, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Pro Cultura Slovaca navrhli potenciálnych ocenených na rok 2020, a to najneskôr do 29. februára 2020 e-mailom na: uksm@slovaci.hu, oszo@slovaci.hu a následne aj v tlačenej podobe na adresu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (1114 Budapest, Fadrusz u. 11/a, Maďarsko).

Výzva

Štatút 

Návrhový list

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku vypisuje verejný konkurz na miesto kultúrno-osvetového pracovníka

Podmienky:
– ovládanie slovenského jazyka,
– vysokoškolské vzdelanie,
– znalosť súčasného stavu Slovákov v Maďarsku,
– dobré organizačné a komunikatívne schopnosti.
Uprednostňovať sa budú uchádzači, ktorí majú odborné vzdelanie a prax na poli osvetovej činnosti.

Plat: podľa dohody.
Termín doručenia konkurzných prác do 31. januára 2019 na adresu:
Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, 1114 Budapest, Ulászló u. 21. Fsz/2.
Obálku označte heslom: Konkurz na miesto kultúrno-osvetového pracovníka.
Konkurzné práce majú obsahovať:
– odborný životopis,
– kópie diplomu (diplomov), v prípade znalosti iných jazykov príslušné potvrdenie,
– výpis z registra trestov,
– motivačný list.
Nástup do práce 15. februára 2019. Poverenie bude platiť na dobu neurčitú.

Celoštátny slovenský národopisný a tanečný tábor

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku aj v roku 2018 usporiada celoštátny slovenský národopisný a tanečný tábor pre žiakov vo veku 12 – 16 rokov.
 
Prihlásiť sa môžete cez nasledujúci link:

18. ročník Celoštátnej konferencie vedúcich slovenských národopisných zbierok

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku dňa 14. apríla 2018 v sobotu usporiada v Malom Kereši 18. ročník Celoštátnej konferencie vedúcich slovenských národopisných zbierok. Na odbornom stretnutí odznejú prednášky na tému, ako predstaviť predmety chátrajúce v depozitári a ako zariadiť tematickú zbierku.

Prihásiť sa môžete cez nasledujúci link: https://goo.gl/forms/nINj9wqz3yndLO5h1

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku dňa 14. apríla 2018 v sobotu usporiada v Malom Kereši 18. ročník Celoštátnej konferencie vedúcich slovenských národopisných zbierok. Na odbornom stretnutí odznejú prednášky na tému, ako predstaviť predmety chátrajúce v depozitári a ako zariadiť tematickú zbierku.

Prihásiť sa môžete cez nasledujúci link: https://goo.gl/forms/nINj9wqz3yndLO5h1

Papierový formát návratky si môžete stiahnuť TU.

vyzva_2018