O nás

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, ako osvetovo-kultúrna inštitúcia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (skôr Slovenské osvetové stredisko) spolu s desiatimi regionálnymi strediskami (SRKS) funguje na základe schváleného pracovného a rozpočtového plánu.

Slovenské regionálne kultúrne strediská zaisťujú nepretržité fungovanie záujmovým krúžkom (jazykový kurz, biblická hodina, citarový krúžok, nacvičovanie speváckej skupiny, tanečného súboru atď.) zabezpečením odborníka alebo poskytnutím priestorov. V spolupráci s občianskou sférou usporiadajú rôzne osvetové podujatia: vystupovanie speváckych zborov, folklórnych skupín, tanečných súborov a ľudovej hudby, hosťovanie slovenských divadelných predstavení, organizujú gastronomické a remeselnícke zamestnania, tábory a semináre, realizujú výstavy a prezentácie publikácií.

Slovenské regionálne kultúrne strediská v rámci Dňa Slovákov v Maďarsku pozývajú umelecké kolektívy, účinkujúcich do galaprogramu, usporiadajú tradičný gastronomický a remeselnícky jarmok, a spolu s miestnymi organizátormi vytvoria spoločenský priestor pre podujatie.

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku z finančnej podpory rôznych nadácií realizuje celoštátne podujatia, doškoľovanie dospelých, mládežnícky jazykový a folklórny tábor, putovné národopisné výstavy, Celoštátnu kvalifikačnú prehliadku slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov Vo víre tanca. Podľa možností rediguje a vydáva zvukový materiál a rôzne publikácie. Od roku 2012 podporuje slovenskú jazykovú výchovu menej talentovaných žiakov formou projektu Učme sa hravo!.

ÚKSM každoročne usporiada odborný deň pre vedúcich slovenských oblastných domov formou celoštátnej konferencie, a pomáha popularizovať národopisné zbierky.

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku úzko spolupracuje s ostatnými inštitúciami CSSM, a to s Knižnicou a dokumentačným centrom Slovákov v Maďarsku a so Slovenským divadlom Vertigo. Napomáha fungovanie Speváckeho zboru Ozvena a Tanečnej skupiny Lipa, a je v mnohých prípadoch spoluorganizátorom rôznych regionálnych kultúrnych podujatí.

organizacna-struktura-sk

Významné celoštátne podujatia

Putovná národopisná výstava Svadobný odev Slovákov v Maďarsku na počiatku 20. Storočia (2005-2008)

Putovná národopisná výstava Naša budúcnosť v našej minulosti (2013-2016)

Konferencia Každodenná kultúra Slovákov v Maďarsku (2007)

Konferencia Uchovávanie kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku (2008)

Odborné stretnutie slovenských civilných organizácií (2009)

Stretnutie osvetových spolupracovníkov (2009)

Národopisné, tanečné, hudobné a remeselnícke mládežnícke tábory (2006 – Sarvaš, 2007 – Sarvaš, 2008 – Pilíš, 2009- Sarvaš, 2010 – Sarvaš, 2012 – Pišpek, 2014 – Baňačka, 2015 – Jášč, 2016 – Slovenský Komlóš)

Semináre pre vedúcich speváckych zborov, tanečných súborov a folklórnych skupín (2005 – Ráckeve, 2006-Sarvaš, 2007-Sarvaš, 2008- Sarvaš, 2010 – Budapešť, 2011-Sarvaš, Budapešť, 2012 –Sarvaš, 2014 – Sarvaš)

Doškoľovanie dopisovateľov Ľudových novín (2008)

Kultúrny zájazd jubilujúcich speváckych zborov (2005- Páví krúžok v Mlynkoch, 2011 – Páví krúžok v Santove, Ženská spevácka skupina v Číve)

Predvianočná prezentácia v kruhu vojvodinských katolíkov (2007)

Hosťovanie divadelných predstavení v slovenskom jazyku (Sarvašské slovenské divadlo – Cervinus Teatrum, Slovenské divadlo Vertigo)

Hosťovanie predstavení SĽUK-u v slovenských lokalitách (2007, 2014)

Vo víre tanca 2009, 2011, 2013, 2015 – Kvalifikačná prehliadka slovenských tanečných súborov a folklórnych skupín

Nominovanie Štefana Lamiho na vyznamenanie „Strom života“ pri Ministerstve národného kultúrneho dedičstva (2004)

Dokumenty

Publikácie

Programový bulletin slovenských regionálnych kultúrnych stredísk 2007-2008

Lami, Štefan: Čítanie pri mesiaci, 2007

Berényiné Lami, Mónika: Umenie vyšívania  a dekoratívny prejav v slovenských obciach na hornom povodí Galgy, 2009

Király, Katalin (red.): Živá kultúra Slovákov v Maďarsku, 2009

Király, Katalin (red.): Slováci v Bakoni – Szlovákok a Bakonyban, 2012

Dolo našim valalom…, cd, 2013

Király, Katalin: Kultúrne dedičstvo Baňačky – Rudabányácska kulturális öröksége, 2014

Ket sebe zašpivam…, cd, 2015

Király, Katalin (red.): Národopisná zbierka zemplínskych Slovákov Nové Mesto pod Šiatrom–Baňačka, 2015

Kožuch, M.- Majo,J. – Krnáč, B. – Sallainé Szuda, Zs. – Kakvicová, A. – Kožuch, Miroslav: Pitvaroš na starých fotografiách – Pitvaros a régmúlt idők tükrében, 2015

Király, Katarína: F kestúckem šírem poli – Zbierka slovenských ľudových piesní v Kestúci,  2016