Názov programu: Stretnutie hudobníkov z povodia Galgy

Čas: 29. december 2021

Miesto: Jača, Dom kultúry (Kossuth út 83.)

 

Názov programu: Slovenský Kračún

Čas: 05. december 2021

Miesto: Veňarec, Evanjelický kostol a Dom kultúry

 

Názov programu: Tradičná hodina slovenskej vzdelanosti. Koncert ľudovej hudby.

Čas: 09.-10. december 2021

Miesto: Základná školy v Níži, Teranoch, Alkári

 

Názov programu: Regionálne stretnutie novohradsko-hevešských Slovákov

Čas: 16. december 2021

Miesto: Veňarec, Dom kultúry

 

Názov programu: Tvorivá dielňa

Čas: 20. december 2021 od 14.00 hod.

Miesto: Capár, Dom kultúry (Rákóczi u. 2.)

 

Názov programu: Vianočné prípravy. Pečieme pupáky.

Čas: 9. december 2021

Miesto: Jášť, Národopisná zbierka (Kossuth út 67., GPS: É. 47.2865269 K. 18.0257763)

 

Názov programu: Oživovanie slovenských tradícií v Klube seniorov

Čas: 8. december 2021

Miesto: Jášť, Bodzaház (Kossuth út 67., GPS: É. 47.2865269 K. 18.0257763)

 

Názov programu: Chodenie s betlehemom

Čas: 24. december 2021

Miesto: Jášť

 

Názov programu: Adventný koncert DH Šarfianka

Čas: 11. december 2021 od 16.00 hod.

Miesto: Mlynky, Stredisko pilíšskych Slovákov (Dobogóokői út 16.)

 

Program neve: Šarfianka Fúvószenekar adventi koncertje
Időpont: 2021. december 11., 16.00 óra

Helyszín: Pilisszentkereszt, Pilisi Szlovákok Központja (Dobogókői út 16.)

 

Názov programu: Hlasy adventu v Ečeri

Čas: 19. december 2021 od 15.00 hod.

Miesto: Ečer, Kostol sv. Antona Paduánskeho (Grassalkovich Antal tér 1.)

 

Názov programu: Deň národností

Čas: 3. december 2021, od 17.00 hod.

Miesto: Slovenský Komlóš, Dom prírody (Bajcsy-Zsilinszky u. 6.)

 

Názov programu: Deň národností

Čas: 17. november 2021 od 16.00 hod.

Miesto: Veľký Bánhedeš, Spoločenský dom (István Király utca 14.)