Prvú septembrovú sobotu oslavoval kestúcky páví krúžok v miestnom kultúrnom dome významné jubileum, polstoročnicu. Po svätej omši v rímskokatolíckom kostole sv. Klementa sa sem ponáhľali mladí aj dospelí. Moderátorkou jubilejného programu bola zástupkyňa starostky obce Paula Radovičová.
Bez hudby nie je človek úplný Po zaspievaní pilíšskej hymny sa ako prvá prihovorila starostka obce Kristína Farkasová. Vo svojej slávnostnej reči upriamila pozornosť na to, že páví krúžok svojím spevom plní dôležité poslanie: nielen uchováva slovenské ľudové piesne, ale prezentuje aj tradičný kestúcky odev a kultúru. Vyzdvihla, že pieseň je neoddeliteľnou súčasťou hudby zdravého národa, nachádzame ju v umení, v škole, aj v spoločenskom živote. Závisí však na jedincovi, do akej miery ju pustí k sebe. Sú aj takí, ktorí sa piesni oddali celí, ako napríklad členovia jubilujúceho pávieho krúžku. Mnohí z týchto zanietených ľudí boli svedkami, ako vďaka hnutiu Vyletel vták sa začiatkom 70-tych rokov znovuzrodila ľudová hudba v celej krajine. V októbri 1971 založili zbor aj v Kestúci, lebo ľudia precítili radosť zo spoločného spevu. Vďaka tomu sa polozabudnuté ľudové piesne opäť stali viditeľným pokladom pre každého a zásluhou zboru ostala slovenská národnosť pri živote.

 

Podujatie podporili Slovenská samospráva Komárňansko-ostrihomskej župy, Obecná samospráva v Kestúci, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku a poslanec Alexander Kochňák.