bekescsaba

Slovenskí evanjelici na začiatku 18. stor. začli osídľovať Békešskú Čabu, prichádzali z jedenástich stolíc, predovšetkým z Novohradu, Hontu a  Gemera. Zaslúžil sa o to zemepán János György Harruckern, ktorý vlastnil skoro celú župu. Békešská Čaba v druhej polovici 18. stor. už bola nielen najobývanejšou osadou stolice, ale významné postavenie dosiahla aj v celoštátnom meradle. V roku 1848 sa z Békešskej Čaby stalo mesto, ktoré malo svoje zastupiteľstvo, ale po porážke národnooslobodzovacieho boja Békešskú Čabu opäť degradovali na obec. V druhej polovici 19. stor. sa Čaba stala železničným uzlom. Békešská Čaba sa na prelome 19. a 20. stor. stala významným priemyselným, obchodným a finančným strediskom župy. Vznik salašov – sálašov súviselo zmenami osady a jej chotára, obrábané polia neprestajne vzďalovali od vnútorných častí, od obytných domov, preto sa na poliach začali stavať dočasné letné príbytky. Tieto stavby časom sa premenili na trvalé bydliská, v 19. stor. ich počet už prevyšoval tisíc.

V chotári Békešskej Čaby, pri ceste smerom na Gyulu, je umiestnený muzeálny komplex. Tvoria ho: Čabianska taňa, Veterný mlyn z Csókásu, Strojovňa z Mágoru a Súsošie Zrno. Cieľom múzea je predstaviť pestovanie a spracovanie obilia tejto oblasti, táto činnosť zohrávala v Békešskej župe po dlhé storočia prvoradú úlohu.

Čabianska taňa – sálaš predstavuje návštevníkom vybavenie maloroľníckeho hospodárstva, ktorého hlavnú činnosť tvorilo predovšetkým pestovanie obilia, no zároveň tu žili rodiny. Budova salaša, ktorá je charakteristickým typom maloroľníckeho domu, je dlhá 14 siah – 27 m, rozdelená na tri priestory. Obývať ju začali v roku 1824. Budova má steny z nabíjanej hliny. Pitvor oddeľuje od kuchyne s otvoreným komínom cigánsky múrik (20 cm hrubá stena z nepálených tehál). V izbe stojí mazaná pec s prípeckom a so zápecím. Podlaha izby, kuchyne a komory je z udupanej hliny s natretým povrchom. Strechu pokrýva trstina. Okrem obývacieho zariadenia, používaného na prelome 19. a 20. storočia, je v dome všetko potrebné na pečenie chleba. V kuchyni má miesto aj ručný mlyn. V komore nájdeme náčinie na spracovanie mlieka, kapusty a konopí. Prístavby, kurín, chliev, kôlňa, v roku 1871 postavená drevená sýpka sú peknou pamiatkou pôvodných čabianskych slovenských sálašov.

 

Osady

Békešská Čaba, Békéš, Čabasabady, Čorváš, Gerendáš, Elek, Kétšoproň, Medeš, Poľný Berinčok, Telekgerendáš

Kontakty UKSM

Vedúca: Hajnalka Krajcsovicsová
Adresa: 5600 Békéscsaba,
Kossuth tér 10.
Telefón: +36 30 546 8233
E-mail: szlovakhaz@gmail.com

Programy

September

16.-18.9. 15. Slovenský deň v Čorváši
 17.9. Festival plnenej kapusty v Poľnom Berinčoku I. Národnostný gastronomický deň vo Veľkom Bánhedeši
 19.9. Stretnutie čabianskeho slovenského klubu s partnerským klubom v Gerle
 23-25.9. 4 spevákov zastupuje región na súťaži sólistov „Cez Nadlak je…” v Rumunsku
24.9. Spevokol Horenka (Kétšoproň) vystúpi na Festivale ľudovej hudby v Kisiratosi Citarová skupina Rosička (Kétšoproň) vystúpi na obecnom dni v Kamute Prezentácia prác členov výšivkárskeho krúžku Rozmarín v Medeši
27.9. Čabiansky slovenský klub sa zúčastní na prezentáciách múzeí v  Spoločenskom dome vo Viniciach
30.9. Slovenské národnostné dni v Poľnom Berinčoku
1.10. Otvorenie slovenského domu